Marja-Kristiina Lerkkanen

Professor

University of Jyväskylä, Finland
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Publikasjoner