Martine Greek

Førsteamanuensis i samfunnsfag

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Bio

Greek tok sin doktorgrad i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 2020. Siden 2021 har hun vært ansatt ved Universitetet i Stavanger hvor hun underviser i samfunnsfag.

I sin forskning undersøker Greek kulturelle og politiske aspekter ved nyliberal utvikling. Hennes doktorgradsavhandling, Searching for Development: State Relations and Local Aspirations among Rural Mapuche i Neoliberal Chile, er en etnografisk studie av hvordan utviklingspolitikk og statlige tilstedeværelse utspiller seg i det levde liv blant urfolk i sørlige Chile. Her viser Greek hvordan nyliberal utviklingspolitikk i praksis fører til flerfoldige differensieringsprosesser. Hun viser hvordan mikrofinansieringsordninger skaper et sosialt og økonomisk avhengighetsforhold til staten – til tross for større økonomisk frihet for individet – og hvordan spesifikke utviklingsprosjekter skaper håp og ambisjoner om en bedre fremtid som former livet på bestemte måter. Kombinert med en økende interesse for infrastruktur og energi, forsker Greek for tiden på temaer relatert til urfolk, ulike former for ressursbruk og liberaliseringsprosesser.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Greek, Martine

   (2015)

   Begrepsbruk i høyere utdanning: om begreper som tilslører. I: Språkmangfold i utdanningen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-46026-3.

   s.120-136.

 • Formidling
  • Buseth, Jill Tove; Greek, Martine; Skogvang, Bente Ovedie; Tavares, Vander; Kowasch, Matthias

   (2022)

   Indigenous people and the State: international perspectives on power struggles and relationships between Indigenous people and the State. Panel discussion..

   Samisk Språukuke;

   2022-10-25.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway