Hopp til hovedinnhold

Mary Genevieve Billington

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24145
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Billington, Mary Genevieve

   (2021)

   Language track : An open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions. I: Handbook for online learning contexts : Digital mobile and open : Policy and practice.

   Springer Nature

   ISBN 9783030673482.

   s.115-127.

   DOI: 10.1007/978-3-030-67349-9_9

  • Billington, Mary Genevieve; Foldnes, Njål

   (2021)

   Exploring the association between occupational complexity and numeracy.

   Large-scale Assessments in Education

   ISSN 2196-0739.

   Volum 9.

   DOI: 10.1186/s40536-021-00112-6

  • Hydle, Katja Maria; Billington, Mary Genevieve

   (2020)

   Entrepreneurial practices of collaboration comprising constellations.

   International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research

   ISSN 1355-2554.

   DOI: 10.1108/IJEBR-10-2018-0646

  • Billington, Mary Genevieve; Karlsen, James Tommy; Mathisen, Line; Pettersen, Inger Beate

   (2017)

   Unfolding the relationship between resilient firms and the region.

   European Planning Studies

   ISSN 0965-4313.

   Volum 25.

   Hefte 3.

   s.425-442.

   DOI: 10.1080/09654313.2016.1276886

  • Billington, Mary Genevieve; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2017)

   Technology supporting cooperative practice: A Norwegian municipality's implementation of electronic plan.

   Health Policy and Technology

   ISSN 2211-8837.

   Volum 6.

   Hefte 3.

   s.286-291.

   DOI: 10.1016/j.hlpt.2017.06.002

  • Billington, Mary Genevieve; Nissinen, Kari; Gabrielsen, Egil

   (2017)

   When Investment in Basic Skills Gives Negative Returns.

   Adult Education Quarterly

   ISSN 0741-7136.

   Volum 67.

   Hefte 2.

   s.136-154.

   DOI: 10.1177/0741713617692413

  • Billington, Mary Genevieve; Gabrielsen, Egil

   (2017)

   The older the better? Are younger Norwegian adults losing ground on basic numeracy skills?.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 22.

   Hefte 1.

  • Billington, Mary Genevieve; Hydle, Katja Maria

   (2017)

   Fish farming on the moon: Innovations countering professional and conventional ways.

   Journal of Innovation Management

   ISSN 2183-0606.

   Volum 5.

   Hefte 3.

   s.140-155.

   DOI: 10.24840/2183-0606_005.003_0008

  • Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve; Jonvik, Merete

   (2017)

   Kvaliteter i ledelse for mangfold – skolen som arbeidsplass. I: Ledelse i og av flerkulturelle skoler.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02003-7.

   s.163-187.

  • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge; Solesvik, Marina

   (2013)

   Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

   Volum 12.

   Hefte 6.

   s.23-29.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2011)

   Analysing teachers‘ classroom practice when new technologies are in use. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-83-7338-683-9.

   s.2268-2277.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2009)

   An interview technique to explore the process of instrumental genesis. I: Nordic Research in Mathematics Education.

   Brill|Sense

   ISBN 978-90-8790-781-5.

   s.245-252.

 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn; Birkedal, Inga Kjerstin; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   En stadig pågående prosess. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.8-13.

  • Billington, Mary Genevieve; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2014)

   Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Billington, Mary Genevieve; Mathiesen, Ida Holth

   (2014)

   Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv.

  • Billington, Mary Genevieve; Fosse, Jens Kristian; Larsen, Øyvind Heimset; Lie, Terje; Vedøy, Gunn

   (2013)

   Kompetansemegling for å fremme innovasjon i offentlig sektor.

  • Billington, Mary Genevieve; Krøvel, Anne Vatland

   (2012)

   Innovasjonsnettverk hos små og mellomstore bedrifter i Rogaland: en studie av bedrifter innenfor VRI1 satsningsområdene.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2009)

   Processes of instrumental genesis for teachers of mathematics.

   ISBN 9788271176662.

 • Formidling
  • Hoem, Toril Frafjord; Billington, Mary Genevieve

   (2019)

   Perspektiver på lærerspesialist.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2017)

   Unge svakare i «kvardagsmatte».

  • Billington, Mary Genevieve; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

  • Jonvik, Merete; Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   Inclusive workplaces – building sites for identity construction.

  • Billington, Mary Genevieve; Jonvik, Merete; Vedøy, Gunn

   (2016)

   Inclusive workplaces - symmetries in power and equal opportunities for learning.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   Lærerspesialister likemann og ekspert hvordan bruker åpne ressurser til å støtte profesjonellle læringfelleskap.

  • Lindland, Kristiane Marie; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   Developing learning capability as the crucial factor managing ambidexterity.

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   When expert teachers use open educational resources in school based professional development.

  • Billington, Mary Genevieve; Lindland, Kristiane Marie

   (2016)

   AAA for EDI: Acknowledging, accepting an appreciating local Identity : A strategy for fostering employee driven innovation.

  • Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Å lede arbeid med Språkløyper på skolen.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2015)

   Perspectives on numeracy in PIAAC- focus on older workers in Norway.

  • Billington, Mary Genevieve; Holmen, Ann Karin Tennås; Mathiesen, Ida Holth

   (2015)

   Apprentices succeeding through school industry collaboration.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2015)

   Globalization of Norwegian workplaces- how well are foreign-born workers assimilated into Norwegain workplaces- What can PIAAC tell us?.

  • Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve

   (2015)

   Strategies for promoting inclusive learning in workplaces.

  • Billington, Mary Genevieve; Hydle, Katja Maria

   (2014)

   Fish farming on the moon: Innovations countering professional and conventional ways.

  • Billington, Mary Genevieve; Hydle, Katja Maria

   (2014)

   Managing R&D collaboration for new product development in starts ups and SMEs.

  • Hydle, Katja Maria; Billington, Mary Genevieve

   (2014)

   Innovations fostering new constellations.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2014)

   Investigating workplaces as areneas for learning and innovation.

  • Fosse, Jens Kristian; Billington, Mary Genevieve; Larsen, Øyvind Heimset

   (2013)

   The role of intermediaries in promoting triple helix innovation in the public sector.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2009)

   Establishing didactical praxeologies: Teachers using digital tools in upper secondary mathematics classrooms.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2009)

   Digitalt verktøy i matematikk Gøy, men lite gunstig??.

  • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Billington, Mary Genevieve

   (2008)

   Matematisk skattejakt i Sandnes sentrum.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2008)

   An interview technique to explore the process of instrumental genesis.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2008)

   Thales did not have DGS.

   ?

   Hefte 32.

  • Billington, Mary Genevieve

   (2008)

   Thales did not have DGS.

  • Grevholm, Barbro; Billington, Mary Genevieve; Skagestad, Lena; Grostøl Hansen, Eva Mette

   (2008)

   Lærere og forskere reflekterer sammen over elevers læring i matematikk.

   ?

   Hefte 4.

   s.19-24.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway