Mathilde Bourrier

Professor II i sosiologi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner