Mikkel Magnus Thørrisen

Førsteamanuensis II

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Follow me

Bio

PhD i helsevitenskap fra OsloMet - storbyuniversitetet, master i helse- og sosialpsykologi og bachelor i psykologi fra Universitetet i Oslo.

Forskningsinteresser

Folkehelse og arbeidshelse; Alkohol og arbeidsliv; Avhengighet og helsepsykologi; Arbeidsinkludering og arbeidsrettet rehabilitering; Kunnskapstranslasjon og implementering; Helsetjenesteforskning; Utdanningsforskning

Forskningsprosjekter

The WIRUS project (Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave)

The Now What2 project: Rethinking return to work services for long-term sick listed employees

Future School Health Services

INSchool - Youth dropout from high school

Approaches to Studying among Occupational Therapy Students

Utvalgte publikasjoner

Thørrisen, M. M. (2020). Alcohol consumption and impaired work performance. Interventions, and implementation barriers (doctoral thesis). Oslo, Norway: OsloMet - Oslo Metropolitan University.

Thørrisen, M. M., Bonsaksen, T., Hashemi, N., Kjeken, I., van Mechelen, W., & Aas, R. W. (2019). Association between alcohol consumption and impaired work performance (presenteeism): a systematic review. BMJ Open, 9(7). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029184

Thørrisen, M. M., Skogen, J. C., & Aas, R. W. (2018). The associations between employees' risky drinking and sociodemographics, and implications for intervention needs. BMC Public Health, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12889-018-5660-x

Thørrisen, M. M., Skogen, J. C., Kjeken, I., Jensen, I., & Aas, R. W. (2019). Current practices and perceived implementation barriers for working with alcohol prevention in occupational health services: the WIRUS OHS study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 14(1). https://doi.org/10.1186/s13011-019-0217-2

Undervisning og veiledning

Akademisk skriving; Alkohol og arbeidsliv; Arbeidshelse; Folkehelse; Helseforvaltning; Intervensjoner; Kunnskapstranslasjon; Kvantitativ forskningsmetode; Psykologi; Bachelor- og masteroppgaver

Publikasjoner