Mohamed Ahmed Fathy Abdelshafy Omran

Stipendiat i bore- og brønnteknologi

KE C-254
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Publikasjoner