Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Røthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Getting dressed in preschool : values education in daily routines. I: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow.

   Routledge.

   ISBN 9781138230705.

   s.102-117.

   DOI: 10.4324/9781315317007-7

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Expressions in play. I: Supporting toddlers´wellbeing in early years settings : strategies and Tools for practitioners and teacher.

   Jessica Kingsley Publishers.

   ISBN 9781785922626.

   s.132-160.

  • Johansson, Eva Marianne; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Narratives : tools for reflection on values. I: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow.

   Routledge.

   ISBN 9781138230705.

   s.70-86.

  • Johansson, Eva Marianne; Emilson, Anette; Røthle, Monika Anna; Puroila, Anna-Maija; Broström, Stig; Einarsdottir, Johanna

   (2016)

   Individual and collective rights expressed in educator and child interactions in Nordic preschools.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 48.

   Hefte 2.

   s.209-224.

   DOI: 10.1007/s13158-016-0164-2

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2015)

   Verdipedagogikk i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02451-6.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna

   (2015)

   Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. I: Demokratiske praksiser i barnehagen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1652-9.

   s.131-149.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne

   (2013)

   Values at stake in interplay between toddlers and teachers. I: Varied Perspectives on Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education.

   Information Age Publishing.

   ISBN 9781623964160.

   s.109-125.

  • Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Møtet med de lekende barna kap 7. I: Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40920-3.

   s.121-141.

  • Lordelo, Eulina la Rocha; Röthle, Monika Anna; Mochizuki, Akemy Brandão

   (2012)

   Socialization Goals in Different Contexts.

   Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis.

   ISSN 1904-9633.

   Volum 22.

   Hefte 51.

   s.33-42.

  • Röthle, Monika; Lordelo, Eulina la Rocha

   (2009)

   Selvstendighet og respekt som sosialiseringsmål i ulike kulturer Independence and respect as socialisation goals in different cultures. I: Mørreaunet, S. et al (2009) Inspirasjon og kvalitet i praksis - med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum.

   Universitetsforlaget.

   s.218-233.

  • Röthle, Monika Anna

   (2007)

   Norsk barnehagepedagogikk - et historisk og komparativt perspektiv. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01079-3.

   s.57-73.

  • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna

   (2007)

   Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01079-3.

   s.11-23.

  • Moser, Thomas; Röthle, Monika; Röthle, Monika

   (2007)

   Epilog. Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. I: Likeverdighet gjennom mangfold.

   Universitetsforlaget.

   s.197-204.

  • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Moser, Thomas

   (2007)

   Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer? Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?. I: Likeverdighet gjennom mangfold.

   Universitetsforlaget.

   s.13-26.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2007)

   Educational Forums - frames for Development of Professional Learning A project in Early Childhood Education in Norway.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum Vol. 15.

   Hefte No. 3.

   s.407-425.

  • Röthle, Monika Anna; Moser, Thomas

   (2007)

   Epilog: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01079-3.

   s.197-204.

  • Röthle, Monika

   (2006)

   Mötet med de lekande barnen oversettelse av Møtet med de lekende barna. I: Småbarnspedagogik Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt.

   Liber.

   s.113-132.

  • Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Röthle, Monika; Röthle, Monika

   (2005)

   Hvordan blir småbarnspedagogikk til?. I: Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 82-02-22637-6.

   s.9-24.

  • Röthle, Monika; Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor

   (2005)

   Hur kommer småbarnspedagogik till? svensk oversettelse av "Hvordan blir småbarnspedagogikk til?. I: Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 8202226376.

   s.9-26.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Møtet med de lekende barna. I: Haugen, S./Løkken, G. /Röthle, M. "Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger".

   Cappelen Damm Akademisk.

   s.110-129.

  • Röthle, Monika

   (2004)

   From the Newcomer's Perspective.

   ?.

   Volum 13.

  • Röthle, Monika; Helstad, Kristin

   (2000)

   Temaarbeid på norsk: forord til den norske utgaven av "Glassfugler i skyene" kapittel 1. I: Glassfugler i skyene.

   Universitetsforlaget.

   s.11-30.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Røthle, Monika

   (1991)

   Hvorfor kan ikke vi treffes når de treffes? Utgjør assistentene i Våren barnehage en delkultur?. I: Barn, yrke og utdanning.

   Universitetet i Stavanger.

   s.52-75.

 • Bøker og kapitler
  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   TOWE Case Study Report Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing .

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Små barns stemme og uttrykksmåter.

   ISBN 0000000000000.

  • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-566-4.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt.

   ISBN 978-82-7644-566-4.

   Hefte 43.

  • Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Country position paper on ECEC of Norway.

  • Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40920-3.

  • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna

   (2007)

   Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01079-3.

  • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Løkken, Gunvor; Haugen, Synnøve

   (2006)

   Småbarnspedagogik Fenomenologiska och estetiska föhållningssätt svensk oversettelse av "Småbarnspedagogikk" utgitt på Cappelen Akademisk Forlag 2005.

   Liber.

  • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor

   (2005)

   Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 8202226376.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i prakssi.Endrede roller?.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   DIDAKTISK FORUM Kvalitetsutvikling i praksis. Sluttrapport frå prosjekt om utvikling av praksis i førskolelærarutdanninga 2003-05.

   Universitetet i Stavanger.

  • Røthle, Monika

   (1996)

   Perspektiver på temaarbeid i barnehagen.

   ISBN 82-7332-035-9.

 • Formidling
  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

   ICSEI 20019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Røthle, Monika Anna

   (2019)

   Early Childhood Education and Care in Norway.

   Pre-conference programme ICSEI;

   2019-01-08.

  • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Tilhørighet i leken.

   Kompetanseheving;

   2018-10-31.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit

   (2018)

   WP7: Collectivities in Norwegian preschools.

   Workshop international partners Politics of belonging in Oulu;

   2018-01-22 - 2018-01-25.

  • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Praksisfortellinger om barns tilhørighet i lek.

   Kompetanseheving;

   2018-11-29.

  • Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Collaboration and connections between children, parents and professionals; reflections from the TODDLER and TOWE Projects..

   International Week;

   2018-06-03 - 2018-06-06.

  • Røthle, Monika Anna; Maybey, Tom

   (2018)

   Toddlers' voices: visions and practice.

   Toddlers' Wellbeing - International Workshop;

   2018-03-15 - 2018-04-16.

  • Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Praksisveiledning og barnehagens verdier.

   Faglig samling for praksislærere;

   2017-01-18.

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Småbarns trivsel, kompetanseheving for barnehagepersonale.

   Delingskonferanse TOWE;

   2017-12-07.

  • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve

   (2017)

   Listening to toddlers' voice and expressions.

   27.th Annual EECERA Conference;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Values Education in Nordic Preschools - Basis of education for tomorrow (2013-2016).

   27th ECCERA annual Conference;

   2017-08-31.

  • Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Key issues in Early Childhood Education in Norway.

   Job shadowing Toddlers' wellbeing;

   2017-05-09.

  • Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Praksisfortellinger som redskap for å arbeide med verdier i barnehagen.

   Seminar for nyutdannede barnehagelærere;

   2017-04-04.

  • Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing.

   Forum for barnehageforskning;

   2017-04-25.

  • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve

   (2016)

   Toddlers voice and expressions.

   Toddler Wellbeing Training Event;

   2016-03-15.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Små barns trivsel: hvorfor og hvordan.

   Personalsamling;

   2016-09-28.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Måltider i barnehagen.

   Personalsamling;

   2016-10-10.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Observasjon - noen stier inn i et broket landskap.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.17-22.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Satser internasjonalt for å lære mer om småbarns trivsel..

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Lyttende pedagogikk; barnets røst.

   Personalsamling;

   2016-11-18.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Supporting early languages.

   Personalsamling;

   2016-03-29.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Garderoben og Kunsten å jobbe i barnehagen.

   Verdipedagogikk i barnehagen;

   2016-01-25.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Barnehagene i Stavanger: fra veldedighet til velferdsgode.

   Museum Stavanger Årbok.

   ISSN 1893-1782.

   s.8-60.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Researching Values Education in Early Childhood Education and Care.

   Forskningsseminar Humanistisk fakultet;

   2016-06-23.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Barnehagens institusjonshistorie i Stavanger 1844 - 1970.

   Årsmøte Byhistorisk forening;

   2016-02-24.

  • Røthle, Monika Anna

   (2016)

   Verdipedagogikk og ledelse.

   Styrerkonferansen 2017;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Röthle, Monika Anna

   (2015)

   Tilstandsrapport norsk barnehage, tilgang og pedagogisk kvalitet. Basert på OECDs Policy Review..

   Møte i kommunalt utvalg for skole og oppvekst;

   2015-12-09.

  • Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Emilson, Anette

   (2015)

   Rights and discipline in Nordic Preschools. A study about communicated values in conflicts between Teachers and children..

   25.th EECERA Annual Conference;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Röthle, Monika Anna

   (2015)

   Styrke og svakheter i norsk barnehage, politikk og pedagogikk. OECD-rapport 2015.

   Styrersamling;

   2015-08-27.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2015)

   Barnehagens garderobe som arena for verdier.

   Praksislærersamling;

   2015-01-14.

  • Röthle, Monika Anna

   (2015)

   Kommunikasjon av verdier i barnehagens garderobe.

   Utdanningskonferanse;

   2015-02-03.

  • Röthle, Monika Anna

   (2015)

   Å være partner i Toddlers' Wellbeing, et ERASMUS Key Action 2 prosjekt. .

   Informasjonsmøte Erasmus Strategiske partnerskap;

   2015-11-25.

  • Røthle, Monika Anna

   (2015)

   Toddler's voice in play.

   ToWe - Transnational Kick-off Meeting;

   2015-11-11 - 2015-11-13.

  • Röthle, Monika Anna

   (2014)

   TIME FOR EXPLOITATION, Suggestions for Implementation of the TODDLER-materials.

   Journal of the Comenius Association.

   ISSN 2033-4443.

   Volum 23.

   s.30-31.

  • Röthle, Monika Anna; Ueland, Margunn

   (2014)

   Forsker advarer mot nedlegging av åpne barnehager.

  • Röthle, Monika Anna

   (2014)

   Læring også for dei små.

  • Röthle, Monika Anna

   (2014)

   Barnehagehistorisk vandring i Stavanger.

   Guidet tur i Stavanger sentrum, Trilletur for småbarnsforelde;

   2014-02-27.

  • Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne

   (2014)

   Looking for Values in Practitioners’ Narratives.

   Workshop Values Education;

   2014-05-05 - 2014-05-06.

  • Röthle, Monika Anna

   (2014)

   Suksessfaktorer innen internasjonalisering.

   Landskonferanse for studieledere ;

   2014-05-21 - 2014-05-22.

  • Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne

   (2014)

   Values in Practitioners' Narratives.

   24.th European Early Childhood Education Research Conference EECERA;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

  • Röthle, Monika Anna

   (2014)

   Praksisfortelling, et pedagogisk redskap.

   Personalopplæring;

   2014-08-15.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter .

   Seminar;

   2014-03-11.

  • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2013)

   Bedre for de yngste. I serien FORSKNING PÅGÅR.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 30.

   Hefte 4.

   s.108-110.

  • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Sutherland, Helen; Styman, Jan

   (2013)

   Toddlers in Europe.

   Final Conference TODDLER PROJECT;

   2013-10-07.

  • Joao, Maria; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Parental Involvement in ECEC.

   Final Conference TODDLER-project;

   2013-10-07 - 2014-10-08.

  • Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Hvilke verdier kommuniseres i praksisfortellinger.

   Seminar;

   2013-04-02.

  • Röthle, Monika Anna

   (2013)

   TODDLER PROSJEKTET, bakgrunn, innhold, metoder og foreløpige resultat.

   Nettverkssamling for komunenes barnehageansvarlige;

   2013-04-25.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Voldsund, Mette; Ueland, Margunn

   (2013)

   Storhaug er et eksempel for hele Europa.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Lave ambisjoner for framtidens barnehager.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

   s.10-11.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview.

   Values education in Nordic preschools: Basis for tomorrow;

   2013-09-30 - 2013-10-02.

  • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2013)

   Oppsummerende samtale om verdier.

   Avslutningskonferanse, prosjektdag;

   2013-04-02.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Values communicated in the locker room. Analyses of practitioner-child interactions based on video observations.

   23th annual conference of the European Early Childhood Research assosiation, EECERA;

   2013-08-28 - 2013-08-31.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Presentasjon av filmen Parental Involvement in Open Kindergarten.

   Møte med foreldre;

   2013-05-14 - .

  • Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Voksne som medskapere av leken.

   Personalmøte;

   2013-04-18.

  • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2013)

   Hvilke verdier kommuniseres i garderoben?.

   Barnehagekonferanse;

   2013-04-02.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Hvilke verdier kommer til utrykk i garderoben? Presentasjon av video-observasjoner fra prosjektet: Verdier i barnehagen.

   Prosjektdag;

   2013-04-02.

  • Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Towards adults and children as fellow-beings. Experiences from the project in kindergarten XX.

   Values Education In Nordic Preschools;

   2013-01-14 - 2013-01-16.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Foreldremedvirkning i barnehagen. Presentasjon av et undervisningsopplegg rundt filmen "Parental Involvement".

   Praksislærermøte;

   2013-10-30.

  • Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Barnehagens historie i Stavanger.

   Skriveseminar;

   2013-11-26 - 2013-11-28.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   TODDLER-prosjektet, et bidrag til utvikling av småbarnspedagogikk i førskolelærerutdanningene i Europa.

   Praksislærersamling;

   2013-03-07.

  • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2013)

   Presentasjon av TODDLER-prosjekt del 2 Bakgrunn, mål, resultat og kunnskapsformidling.

   Nettverkssamling for kommunenes barnehageansvarlige;

   2013-09-12.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   Summativ evaluering av utviklingsarbeid.

   Personalsamling;

   2012-04-26.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   Voksne som medskapere av leken i barnehagen.

   Personalsamling;

   2012-03-15.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   Likeverd i lek, et kjønnsperspektiv.

   Personalsamling;

   2012-01-25.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   The TODDLER-project, preliminary results.

   European network conference;

   2012-05-22 - 2012-05-25.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   Rolleleken, livets simulator.

   personalsamling;

   2012-10-17.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   Summativ evaluering av utviklingsarbeid.

   Personalsamling;

   2012-03-27.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   LIKEVERD for gutter og jenter i barnehagen.

   Personalsamling;

   2012-02-28.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   Likeverd i leken, et kjønnsperspektiv.

   Personalsamling;

   2012-01-26.

  • Röthle, Monika Anna

   (2012)

   Lek; livets simulator.

   Personalmøte;

   2012-09-19.

  • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2012)

   Promoting TODDLERS language development in multicultural ECEC-settings; a European challenge.

   Local Seminar;

   2012-10-10.

  • Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2012)

   The TODDLER-project, a contribution to improve teacher training for children under 3 in Europe.

   EECERA Conference: FROM BIRTH TO THREE: identities, learning, diversities;

   2012-08-29 - 2012-09-01.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve

   (2011)

   Sats stort på de små!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Likeverd og ansvar mellom barn og voksne.

   Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager;

   2011-11-18.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Voksne som medskapere av småbarnsleken.

   Kurs for barnehagepersonale;

   2011-11-05.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Dei minste barn i barnehagen.

   Peronalopplæring for barnehageansatte i Klepp kommune;

   2011-02-22.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Teaching practice; developing reflections.

   Conference of the Comenius Association;

   2011-10-29.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Likeverd i leken, like muligheter for gutter og jenter?.

   Verdier i barnehage, barnehageprosjekt;

   2011-09-20.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Samspillsmønstre og mulighter for anerkjennelse.

   Verdier i barnehage, barnehageprosjekt;

   2011-11-24.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Formidling av verdier; fortellinger fra egen praksis.

   Verdier i barnehage, barnehageprosjekt;

   2011-03-16.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Praksisfortellinger og refleksjon over egen praksis.

   Verdier i barnehage, personalopplæring;

   2011-04-28.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Anerkjennelse og respekt i samspill mellom voksne og barn.

   Verdier i barnehage; barnehageprosjekt;

   2011-02-24.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Anerkjennelse som verdi.

   Verdier i barnehage; barnehageprosjket;

   2011-05-03.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Samspillsmønstre og muligheter for anerkjennelse, del 1.

   Verdier i barnehage; barnehageprosjekt;

   2011-10-04.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Hva er viktigst i barnehagen: fremme invidid eller fellesskap?.

   Inspirasjonsdag for dorkningsbarnehager; Verdier i barnehage;

   2011-03-11.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Arbeid med praksisfortelling.

   Inspirasjonsdag for forkningsbarnehager "Verdier i barnehage";

   2011-08-15.

  • Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne

   (2011)

   Verdier og lek.

   Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager "Verdier i barnehage";

   2011-11-18.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Likeverd i leken.

   Verdier i barnehage, barnehageprosjekt ;

   2011-11-22.

  • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Communicating values during free-play sessions in toddler groups.

   21st annual conference of the European Early Childhood Education Research asssociation, EECERA ;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Towards opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early childhood Road, TODDLER. A European multilateral project in early education and care.

   Conference of the Comenius Association;

   2011-05-10 - 2011-05-13.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?.

   Forum for Barnehagevitenskap;

   2011-04-05.

  • Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Likeverd og likestilling i barnehagen.

   Verdier i barnehage; Foreldre- og personalmøte;

   2011-09-06.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early childhood Road (TODDLER). A Comenius Life Long Learning Project.

   21. Annual EECERA Conference, Geneva 14.-17. sept. 2011;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Tackling social and cultural inequalities; a challenge in Europe.

   Local seminar i TODDLER-prosjektet. For preschool staff, educators, politicians and students;

   2011-10-13 - .

  • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Likeverd og ansvar mellom voksne og barn.

   foredrag og samtale ;

   2011-11-18.

  • Röthle, Monika

   (2010)

   Lekens liksomverden Play: a world of pretend.

   Medlemsbrev (Foreningen Musikk fra livets begynnelse).

   ISSN 1501-6021.

   Hefte 1.

   s.4-9.

  • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Lek og verdier. Refleksjoner over eksempler fra barnehagen.

   Verdier i barnehagen;

   2010-11-19.

  • Röthle, Monika; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2010)

   Tackling social and cultural inequalities; a challenge in Europe.

   LOCAL SEMINAR on Early Education and Care;

   2010-11-18.

  • Röthle, Monika

   (2010)

   Sosial ulikhet og barnehagens pedagogikk.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 27.

   Hefte 4.

   s.22-27.

  • Röthle, Monika

   (2010)

   The student mirror. Qualities and Shortcomings of Norwegian Schools.

   Journal of the Comenius Association.

   ISSN 2033-4443.

   Volum 19.

   Hefte 1.

   s.27-29.

  • Röthle, Monika

   (2010)

   Kartlegging i barnehagen.

   Styrerkonferansen 2010 (Arrangør: Utdanningsforbundet);

   2010-11-22 - 2010-11-23.

  • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Interpreting values communicated during play sessions Part of SYMPOSIUM: CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL.

   26. OMEP WORLD CONGRESS Children citizens in a changing world;

   2010-08-11 - 2010-08-13.

  • Röthle, Monika

   (2010)

   Voksne som medskapere av småbarnsleken.

   Sørlandsk Lærerstevne;

   2010-10-22.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria

   (2009)

   Gode barnehager er bra - også for de yngste.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika

   (2009)

   Gode barnehager er bra ? også for de små.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Röthle, Monika

   (2009)

   Early Childhood Education in Europe.

   Comenius Assocation, annual meeting;

   2009-05-22 - 2009-05-26.

  • Röthle, Monika

   (2009)

   Nye tider - nye krav. Om førskolelæreres rolle i debatten om barnehagens pedagogikk.

   Pedagogisk ledelse - mellom lydighet og selvstendighet;

   2009-11-17.

  • Röthle, Monika

   (2009)

   Barnehagefolk - hvor går du?.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 25.

   Hefte 03.apr.

   s.48-63.

  • Röthle, Monika

   (2009)

   Quo vadis barnehage?.

   Øvingslærersamling ved UiS;

   2009-03-27.

  • Röthle, Monika

   (2008)

   Tradisjon og fornyelse i barnehagen.

   Fagseminar om lønnskamp og kvalitetsutvikling;

   2008-04-17.

  • Röthle, Monika

   (2008)

   Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen.

   Styrerkonferansen;

   2008-09-18 - 2008-09-19.

  • Röthle, Monika

   (2008)

   Førskolelærerene må sikre seg definisjonsmakten.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Volum 1.

   Hefte apr.08.

   s.12-14.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2008)

   Viktig konferanse for første gang i Norge. Den 18. EECERA-konferansen arrangeres i år i Stavanger. Det er første gang denne viktige konferansen med fokus på barn i barnehage- og småskole- alder arrangeres i Norge. Arrangør er forskningsnettverket Barnehageliv og årets tema er Reconcidering the Basics in Early Childhood Education.

  • Röthle, Monika

   (2008)

   Førskolelærerne må sikre seg definisjonsmakten.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Hefte apr.08.

  • Röthle, Monika

   (2007)

   Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2007-10-03.

  • Röthle, Monika

   (2007)

   Pedagogisk dokumenatsjon og pedagogiske utviklingsprosesser.

   utenTitteltekst;

   2007-03-29.

  • Röthle, Monika

   (2007)

   Pedagogisk dokumentasjon, et redskap i pedagogisk utviklingsarbeid.

   utenTitteltekst;

   2007-10-17.

  • Röthle, Monika

   (2007)

   Dokumentasjon og vurdering i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2007-09-26 - 2007-09-27.

  • Röthle, Monika

   (2007)

   Vurdering og Dokumentasjon i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2007-06-06.

  • Röthle, Monika

   (2007)

   Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen.

   Utdanningsforbundets konferanse for barnehageledere i Hedmark;

   2007-02-28.

  • Röthle, Monika

   (2006)

   Dokumentasjonens mange ansikter.

   ?.

   s.18-25.

  • Röthle, Monika; Lordelo, Eulina la Rocha

   (2006)

   Educacão Infantil na Noruega Early Education in Norway.

   ?.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.504-415.

  • Röthle, Monika

   (2006)

   Å møte små barn i barnehagen.

   Barnehagene i Hillevåg bydel;

   2006-01-02.

  • Röthle, Monika

   (2006)

   Småbarnsleiken.

   utenTitteltekst;

   2006-05-03.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika

   (2006)

   The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects.

   The 16th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association (EECERA);

   2006-08-30 - 2006-09-02.

  • Röthle, Monika

   (2006)

   Pedagogisk dokumentasjon Et redskap for voksnes læring om barn.

   Barnehagekonferansen 2006 "Rom for medvirkning?";

   2006-05-31.

  • Röthle, Monika

   (2006)

   De norske hjelperne og kontakten med Europa.

   ?.

   Volum 2006.

   Hefte 2.

   s.26-33.

  • Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Röthle, Monika; Röthle, Monika

   (2005)

   De minste barna må inn i barnehagen. Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka "Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger".

  • Röthle, Monika; Frøyland, Signe Lise

   (2005)

   Er leken for alle?.

   Nasjonal konferanse FLERFAGLIG SMÅBARNSPEDAGOGIKK Arrangør: Universitetet i Stavanger i samarbeid med Cappelen Akademisk for ag;

   2005-03-31 - 2005-04-01.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Hvorfor skal vi ha barnehager?.

   utenTitteltekst;

   2005-05-24.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Hva vil det si å arbeide faglig med leken?.

   GLSM KONFERANSE. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i førskolelærerutdanninga.;

   2005-05-26 - 2005-05-27.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Forstår vi småbarnsleken?.

   Østlandsk lærerstevne;

   2005-11-04 - 2005-11-05.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum - endrede roller i praksis?.

   Kultur for læring - fra utdanning til yrke. Veiledning av nyutdannede lærere og Styrking av praksis i lærerutdanningene. Nasjonal konferanse. Utdanningsdirektoratet, NTNU Program for lærerutdanning.;

   2005-01-26 - 2005-01-27.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Internasjonalisering i lærerutdanningen.

   ?.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Educational Forums - Frames for development of professional learning. A project in Early Childhood Education in Norway.

   Paper presented at the EECERA 15th Annual Conference, ‘Young Children as Citizens: Identity, Belonging, Participation’, Dubli , Ireland, 31st august – 3rd September 2005.;

   2005-08-31 - 2005-09-03.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Reggio Emilia pedagogikk: filosofi og kunnskapssyn.

   utenTitteltekst;

   2005-10-26.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Hvorfor har vi barnehager? Et invitert inspill til Dialogkafeen.

   utenTitteltekst;

   2005-05-24.

  • Röthle, Monika

   (2005)

   Hvorfor har vi barnehager og hva er foreldrenes rolle?.

   utenTitteltekst;

   2005-10-13.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2004)

   Didaktisk forum kvalitetsutvikling i praksis. Rapport/Statusrapport, 31.12.03.

   Universitetet i Stavanger.

  • Röthle, Monika

   (2003)

   Byggeklosser - barnehagens klassiker.

   ?.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.40-47.

  • Alvestad, Marit; Nordbotten, Gerd Lise; Röthle, Monika

   (2003)

   Presentasjon av prosjektet "Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis".

   Konferansen: ”Ny lærerutdanning,” Norgesnettrådet i Oslo / Høgskolen i Oslo, 24-25.11.03.;

   2003-11-24 - 2003-11-25.

  • Röthle, Monika

   (2002)

   Trenger vi en lekedidaktikk?.

   Nasjonal barnehagekonferanse Arrangør: Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold;

   2002-10-31 - 2002-11-01.

  • Röthle, Monika

   (2002)

   Byggeklosser øker matematikkinteressen.

  • Röthle, Monika

   (2002)

   Nytt blikk på barns lek med klosser.

   Østlandske lærerstevne;

   2002-10-25.

  • Röthle, Monika

   (2001)

   Working or playing - a narrative about adults' and children's encounter with clay.

   11.th European Conference on Quality in Early Childhood Education "Early Childhood Narratives and New Understandings of the Mind" arranged by EECERA: The European Early Childood Education Research Associat;

   2001-09-01.

  • Röthle, Monika

   (2001)

   Rom for lærende småbarn Enriched Environments for Toddlers.

   ?.

   Volum 3.

   s.42-55.

  • Röthle, Monika

   (2001)

   Skjulte forbilder.

   ?.

   Volum 16.

   Hefte 4.

   s.48-59.

  • Röthle, Monika

   (1999)

   The Adult As Co-player.

   utenTitteltekst;

  • Abrahamsen, Gerd; Röthle, Monika

   (1999)

   Praksisbasert undervisning.

   utenTitteltekst;

  • Røthle, Monika

   (1996)

   Er sikkerheten i barnehager et pedagogisk spørsmål? Kronikk.

   Norsk Skoleblad.

   ISSN 0029-2117.

   Volum 8.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway