Morten Michael Bjørnestad

Universitetslektor i helse og oppvekst didaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap