Morten Munkvik

Førsteamanuensis II i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2475
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Munkvik, Morten; Håtun, Jon Andreas

   (2022)

   Blind tarm og en smultring til besvær.

   ISBN 978-82-8216-203-6.

  • Munkvik, Morten

   (2012)

   Sånn funker kroppen.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203253331.

  • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian

   (2010)

   Fatigue mechanisms and skeletal muscle function in experimental and human heart failure.

   Unipub forlag.

   ISBN 978-82-8072-577-6.

  • Munkvik, Morten

   (2007)

   Eureka! 9, Grunnbok.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205334106.

 • Formidling
  • Alsnes, Ingvild Vatten; Hagland, Hanne Røland; Janssen, Emiel; Dyrstad, Sindre Mikal; Vatland, Nina; Munkvik, Morten

   (2022)

   The Cognita model: group and activity-based learning .

   AMEE Lyon2022;

   2022-08-28 - 2022-08-31.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten; Ørn, Stein

   (2021)

   Hva er Bergen så redde for?.

   www.aftenbladet.no.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten; Ørn, Stein

   (2021)

   Ny giv for norsk legeutdanning.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   DOI: 10.4045/tidsskr.21.0287

  • Munkvik, Morten

   (2021)

   Gammel hånd og andre nydiagnoser.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 141.

   Hefte 2.

   DOI: 10.4045/tidsskr.20.0971

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   Norge er moden for et femte medisinsk fakultet.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   Medisinutdanning i Stavanger vil være en milepæl for hele Helse-Norge.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten; Braut, Geir Sverre

   (2020)

   Helhetlig tankegang om medisinstudiet.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Vatten, Lars; Munkvik, Morten

   (2020)

   Smittespredningen driver dødeligheten av covid-19.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   En medisinutdanning for framtiden.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   Universitet i Stavanger møter Norges behov for flere studieplasser i medisin.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Fremtidens legeutdanning tilpasset morgendagens helsevesen.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Brent barn skyr ilden – men hva om ilden er usynlig?.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Flere og bedre tall vil kunne hjelpe i kampen mot korona.

  • Munkvik, Morten

   (2020)

   En lekmanns reiseskildring.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   DOI: 10.4045/tidsskr.19.0827

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Kjære samfunnsborger, nå er det tid for å vise ansvar!.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Kjære samfunnsborger del II – fastlegen er her for deg!.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Kjære samfunnsborger del III – hold ut i ventefasen!.

  • Munkvik, Morten

   (2019)

   Framfor alt ikke feile.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 139.

   Hefte 9.

   DOI: 10.4045/tidsskr.19.0139

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2019)

   Står fastlegeordningen for fall?.

  • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik

   (2009)

   The importance of SERCA2 in skeletal muscle function and fatigue development.

   7th Annual CHFR Symposium;

   2009-09-24 - 2009-09-25.

  • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik

   (2009)

   The importance of SERCA2 in skeletal muscle fatigue.

   38th European Muscle Conference Meeting of the European Society for Muscle Research;

   2009-09-12 - 2009-09-16.

  • Slettaløkken, Gunnar; Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Rud, Bjarne; Sokjer-Pedersen, Martin; Lunde, Per Kristian; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M; Hallen, Jøstein

   (2009)

   Similar skeletal muscle metabolic reserve capacity in heart failure patients and healthy subjects.

   7th Annual CHFR Symposium;

   2009-09-24 - 2009-09-25.

  • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M

   (2009)

   Improved exercise performance following recovery from fatigue and in heart failure rats.

   Frampeik;

   2009-10-30 - 2009-11-01.

  • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M

   (2009)

   How should muscle power be calculated?.

   38th European Muscle Conference Meeting of the European Society for Muscle Research;

   2009-09-12 - 2009-09-16.

  • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M

   (2009)

   Recovery of contractile properties and MLC2 phosphorylation in rat soleus muscles druing fatigue from shortening contractions in healthy and heart failure rats.

   7th Annual CHFR Symposium;

   2009-09-24 - 2009-09-25.

  • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M

   (2009)

   Recovery of contractile properties and MLC2 phosphorylation in rat soleus muscles druing fatigue from shortening contractions in healthy and heart failure rats.

   38th European Muscle Conference Mtg of the Eur. Soc. for Muscle Res;

   2009-09-12 - 2009-09-16.

  • Munkvik, Morten; Rehn, Tommy Aune; Karahasan, Almira; Slettaløkken, Gunnar; Hallen, Jøstein; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian

   (2009)

   Training effects on skeletal muscle calcium handling in chronic coronary heart failure (CHF) patients and controls.

   Biophysical Journal.

   ISSN 0006-3495.

   Volum 96.

   Hefte 3.

  • Slettaløkken, Gunnar; Rehn, Tommy A; Munkvik, Morten; Rud, Bjarne; Nymark, Bernt Sivert; Svarstad, Sjur Ole; Søkjer-Petersen, Martin; Lunde, Per-Kristian; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M.; Hallén, Jostein

   (2009)

   Muscular exercise capacity in patients with congestive heart failure and adaptations to one-legged knee extension endurance training.

   ECSS;

   2009-06-24 - 2009-06-27.

  • Slettaløkken, Gunnar; Rehn, Tommy A; Munkvik, Morten; Rud, Bjarne; Søkjer-Petersen, Martin; Lunde, Per-Kristian; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole; Hallén, Jostein

   (2009)

   Similar skeletal muscle metabolic reserve capacity in heart failure patients and healthy subjects.

   7th Annual CHFR Symposium;

   2009-09-24 - 2009-09-25.

  • Munkvik, Morten; Rehn, Tommy Aune; Slettaløkken, Gunnar; Karahasan, Almira; Hallen, Jøstein; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M

   (2009)

   Training effects on skeletal muscle calcium handling in chronic heart failure (CHF) patients and control.

   Hjerteforum.

   ISSN 0802-1465.

   Volum 22.

   s.109-109.

  • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M

   (2008)

   MLC2 phosphorylation in slow twitch skeletal muscle during different types of exercise.

   XXXVII European Muscle Conference;

   2008-09-13 - 2008-09-16.

  • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Aronsen, Jon magnus; Birkeland, Jon Arne; Sejersted, Ole M

   (2008)

   Fatigue in slow twitch skeletal muscle of congestive heart failure (CHF) rats during dynamic exercise.

   XXXVII European Muscle Conference;

   2008-09-13 - 2008-09-16.

  • Rehn, Tommy Aune; Borge, BA; Lunde, Per Kristian; Munkvik, Morten; Sneve, Marianne Lunde; Grøndahl, Frøy; Aronsen, Jon magnus; Prydz, Kristian; Kolset, SO; Wiig, H; Sejersted, Ole M; Iversen, Per Ole

   (2008)

   Temporary fatigue and altered extracellular matrix in skeletal muscle during progression of heart failure in rats.

   Seminar on Exercise in Medicine;

   2008-12-16 - 2008-12-17.

  • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik

   (2008)

   The importance of SERCA2 in skeletal muscle function and fatigue development.

   Biophysical Journal.

   ISSN 0006-3495.

   Volum 94.

   Hefte 1.

  • Munkvik, Morten; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian

   (2008)

   Dynamic skeletal muscle exercise and fatigue development.

   Biophysical Journal.

   ISSN 0006-3495.

   Volum 94.

   Hefte 1.

  • Slettaløkken, Gunnar; Munkvik, Morten; Rehn, Tommy A; Rud, Bjarne; Leirstein, Svein; Lunde, Per-Kristian; Sjaastad, Ivar; Hallén, Jostein; Sejersted, Ole

   (2008)

   Muscle fatigue in heart failure patients.

   Norsk Cardiologisk Selskaps Vintermøte;

   2008-02-01 - 2008-02-03.

  • Verburg, Esther; Sjåland, Cecilie; Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Aronsen, Jon magnus; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian

   (2008)

   Increased skeletal muscle fatigability in heart failure is counteracted by an increase sensitivity of the contractile proteins.

   Acta Physiologica Sinica.

   ISSN 0371-0874.

   Volum 60.

   s.191-191.

  • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik

   (2007)

   The role of Serca2 in skeletal muscle function.

   36th EMC Meeting for the Eur. Soc. for Muscle Research;

   2007-09-08 - 2007-09-12.

  • Lunde, Per Kristian; Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Karahasan, Almira; Slettaløkken, Gunnar; Hallén, Jostein; Sejersted, Ole M

   (2007)

   Calcium handling in skeletal muscle from the trained and untrained thigh from heart failure (HF) patients and controls.

   51st Biophysical Society Annual Meeting;

   2007-03-03 - 2007-03-07.

  • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik

   (2007)

   The importance of SERCA2 in skeletal muscle function and fatigue development.

   5th Annual Center for Heart Failure Research Symposium;

   2007-10-11 - 2007-10-12.

  • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik

   (2007)

   The role of SERCA2 in skeletal muscle function.

   Acta Physiologica.

   ISSN 1748-1708.

   Volum 190.

  • Slettaløkken, Gunnar; Nymark, Bernt Sivert; Rehn, Tommy A; Munkvik, Morten; Søkjer-Petersen, Martin; Lunde, Per-Kristian; Sejersted, Ole; Hallén, Jostein

   (2007)

   Leg oxygen uptake during sub maximal exercise is not changed after six weeks of knee extensor endurance training in chronic heart failure patients or controls.

   ECSS 2007;

   2007-07-11 - 2007-07-14.

  • Munkvik, Morten

   (2007)

   Holistisk ungdomsmedisin?.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

  • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M

   (2006)

   Fatigue in slow twitch skeletal muscle following a dynamic exercise protocol.

   The Scandinavian Physiological Society Annual Meeting;

   2006-08-11 - 2006-08-13.

  • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M

   (2006)

   Fatigue in slow twitch skeletal muscle following a dynamic exercise protocol.

   4th Annual CHFR Symposium;

   2006-10-12.

  • Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Dishington, Hilde; Slettaløkken, G; Rud, B; Søkjer, M; Hallén, J.; Sejersted, Ole M

   (2006)

   The effect of unilateral knee extensor training on cytoine expression in skeletal muscle of heart failure patients and controls.

   4th Annual CHFR Symposium;

   2006-10-12.

  • Lunde, Per Kristian; Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Karahasan, Almira; Slettaløkken, Gunnar; Hallén, J.; Sejersted, Ole M

   (2006)

   Calcium handling in skeletal muscle from trained an untrained thigh from heart failure patients and controls.

   4th Annual CHFR Symposium;

   2006-10-12.

  • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Birkeland, Jon Arne; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M

   (2006)

   Transient alterations in slow twitch skeletal muscle following a dynamic exercise protocol.

   Biophysical Journal.

   ISSN 0006-3495.

   Volum 90.

  • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Birkeland, Jon Arne; Sejersted, Ole M

   (2005)

   Dynamic properties of slow twitch skeletal muscle from rats with congestive heart failure (CHF).

   49th Biophysical Society Annual Meeting;

   2005-02-12 - 2005-02-16.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway