Ove Njå

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-434
Publikasjoner