Rolf Inge Thorsen

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Bio

Har i en årrekke ved andre universitet undervist i etikk og sykepleie, relasjonsetikk, naturetikk

 • Grunnfenomener som livsmot, trygghet, barmhjertighet, tillit, håp, sårbarhet, ensomhet, trøst, sorg, tap, bekymring, tilhørighet, likegyldighet, "Ondskapens og krenkelsens" fenomenologi , stemninger (og stemningsarbeid) ...
 • Kreativ skriving og skriveprosesser, essays og fortellinger som grunnlag for etisk refleksjon.
 • Psykisk helsearbeid, framveksten av psykiatrien i et historisk fenomenologisk perspektiv.
 • Samt andre ulike emner innenfor sykepleiefaget
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Thorsen, Rolf Inge

   (2023)

   Naturens trøst og trøstens natur.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning.

   ISSN 1504-3614.

   Volum 18.

   Hefte 3.

   DOI: 10.7557/14.6507

  • Clancy, Anne; Thorsen, Rolf

   (2020)

   Å skrive om livsmot.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning.

   ISSN 1504-3614.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   DOI: 10.7557/14.5116

  • Thorsen, Rolf

   (2019)

   En sang til (livs)motet - en undring omkring fenomenet livsmot.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning.

   ISSN 1504-3614.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   s.1-16.

   DOI: 10.7557/14.4860

  • Thorsen, Rolf

   (2018)

   Å, hvordan skal dette gå - en undring omkring bekymringens etikk.

   Tidsskrift for omsorgsforskning.

   ISSN 2387-5976.

   Hefte 3.

   s.233-240.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5984-2018-03-05

  • Thorsen, Rolf

   (2015)

   En undring omkring stemningenes rom. I: Utenfor tellekantene : essays om rom og rommelighet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-7674-591-7.

   s.95-115.

  • Thorsen, Rolf

   (2012)

   Å skrive livet frem. I: Fortellinger om etikk.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245011593.

   s.17-42.

  • Thorsen, Rolf

   (2005)

   Trygghet. I: Grunnleggende sykepleie.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 8205316058.

   s.13-38.

  • Thorsen, Rolf

   (1997)

   Undren omkring tryghed som fænomen. I: Ekspert og medmenneske - om etik i sundhedsvæsenet.

   Akademisk Forlag.

   ISBN 87-500-3429-4.

   s.69-80.

  • Stuhlmiller, Cynthia; Thorsen, Rolf

   (1997)

   Narrative Picturing: A new Strategy for Qualitative Data Collection.

   Qualitative Health Research.

   ISSN 1049-7323.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.140-149.

 • Bøker og kapitler
  • Thorsen, Rolf; Mæhre, Kjersti Sunde; Martinsen, Kari Marie

   (2012)

   Fortellinger om etikk.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245011593.

  • Thorsen, Rolf

   (2011)

   Trygghet. I: Grunnleggende Sykepleie, Pasientfenomener og livsutfordringer.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-40008-5.

   s.105-132.

 • Formidling
  • Nymo, Randi Inger Johanne; Thorsen, Rolf

   (2019)

   Dialogsamtale:Hvorfor er det viktig for folks identitet og psykiske helse å synliggjøre den samiske tilhørigheten? .

   Campusseminar på samefolkets dag 06.februar 2019;

   2019-02-06.

  • Thorsen, Rolf

   (2019)

   Reflections on life courage.

   International Human Science Research Conference ;

   2019-06-24 - 2019-06-28.

  • Thorsen, Rolf

   (2018)

   Noe skjer underveis – en undring om sårbarhet og åpenhet i skrivingen.

   Livsmot og sykepleien;

   2018-09-11.

  • Thorsen, Rolf

   (2008)

   Grotteetikk.

   Norsk Grotteblad.

   ISSN 0332-6810.

   Hefte 50.

   s.50-51.

  • Thorsen, Rolf

   (1998)

   Det faste blikket og de kjærlige hendene.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 12.

   s.48-49.

  • Thorsen, Rolf

   (1997)

   Kan vi skape trygghet ?.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 7.

   s.55-58.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway