Runar Vathne

Universitetslektor i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG N-233

Bio

Runar Vathne er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap på Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Han er emnenasvarlig for emnene Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117) og Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118) innenfor lektorutdanningen. Runar Vathne spilte en nøkkelrolle i etableringen av disse emnene.

I tillegg er Runar Vathne emneansvarlig for Skolebasert praksislærerutdanning (VLU125), en videreutdanning rettet mot lærere som ønsker å bli praksislærere eller veiledere for nyutdannede lærere.

Runar Vathne er medlem av arbeidsutvalget i Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. Dette nettverket, etablert i 2003 og finansiert av Utdanningsdirektoratet, samler kontaktpersoner fra høyere utdanningsinstitusjoner og sentrale aktører i utdanningssektoren. Nettverkets mandat er å formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning, veilederutdanning og overgangen fra utdanning til yrke.

Med over 20 års erfaring innen undervisning i grunnutdanningen har Runar Vathne undervist på alle trinn, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. klasse i videregående opplæring. I tillegg har Runar Vathne seks års erfaring som avdelingsleder i grunnskolen.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Vathne, Runar; Husebø, Dag; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2024)

   NyTi - en veiledningsordning for og med nytilsatte lærere i UH-sektor.

   Veiledningskonferansen i Fredrikstad;

   2024-02-08 - 2024-02-09.

  • Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen; Vathne, Runar; Steinnes, Gerd Sylvi; Hansen, Inger Merethe; Bjerkholt, Eva Merete; Hansen, Petter William

   (2024)

   Nasjonalt nettverk for veiledning for nyutdannede lærere Hvordan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling i nettverkets arbeid?.

   Veiledningskonferansen 2024;

   2024-02-08 - 2024-02-09.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Vathne, Runar

   (2023)

   Den allsidige profesjons-veiledningskompetansen –på hvilke måter kan den komme til nytte?.

   forum for lokale veiledere;

   2023-06-07.

  • Vathne, Runar

   (2023)

   IKS kan lykkes med en strategi for økt studiekvalitet og økt gjennomstrømming, men det forutsetter at studentene har en reell mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammene .

   Instituttseminar;

   2023-03-09 - 2023-03-10.

  • Husebø, Dag; Tungland, Inger Benny Espedal; Vathne, Runar

   (2022)

   NyTi - Universitetet i Stavangers veiledningsordning for nyansatte i vitenskapelige stillinger..

   Webinar;

   2022-09-28 - .

  • Hanssen, Brit; Torp, Ellen; Vathne, Runar; Dahle, Anita; Fiskå, Randi

   (2008)

   Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess : men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på.

   Utdanningsdirektoratet.

   Hefte 5.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway