Svein Erik Nergaard

Ekstern

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Hjelp til lærere i klasserommet -lokale tiltak for bedre læringsmiljø og økt inkludering.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-655-5.

 • Formidling
  • Nergaard, Svein Erik

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2019-08-15.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2019)

   Alternativ opplæring -muligheter og begrensninger.

   Møte for skoleledere i Trondheim kommune;

   2019-09-04.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Inkluderende klasseledelse.

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet;

   2019-11-14.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2019-05-28.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Pedagogisk analyse.

   Fagsamling for Menstad skolekrets;

   2018-02-02.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Videreføring av Læringsmiljøprosjektet.

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet pulje 3;

   2018-05-16 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Problematferd-strategier og tiltak.

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 3;

   2018-02-06 - 2018-02-07.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

   Fagdag lÆRINGSMILJØPROSJEKTET Pulje 4;

   2018-08-14.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Forebygging, avdekking og stopping av mobbing.

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2018-08-15 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Når barn og unge opplever voksne som krenker-et kollektivt ansvar?.

   Inkluderende skolemiljø;

   2018-11-08 - 2018-11-09.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Medborgerskap i praksis.

   Læringsmiljøkonferansen 2018;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet pulje 4 Rektorsamling.

   Rektorsamling;

   2018-04-24 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Fra FAS til SNU -nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø.

   Seminar for Nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø;

   2018-05-03 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   Kollegaveiledning-observasjon.

   Fagdag Barkåker skole ;

   2017-01-02.

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2017)

   Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv.

   Læringsmiljøprosjekt pulje 3;

   2017-01-04.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

   ENSEC Conference;

   2017-06-07 - 2017-06-09.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   De utfordrende elevene.

   Læringsmiljøprosjektet fagsamling;

   2017-03-08.

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases.

   22th Conference on Aggression, Limassol, Cyprus, 23-25 November 2017;

   2017-11-23 - 2017-11-25.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   Lærings- og elevsyn.

   Læringsmiljøprosjektet Fagsamling;

   2017-10-25.

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

   ECDP 2017;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   God start. Om muligheter når et nytt skoleår starter.

   Læringsmiljøprosjektet fagsamling ;

   2017-05-31 - 2017-06-01.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research.

   Perspectives on inclusion ;

   2016-11-24.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Rektors rolle og oppgaver.

   Læringsmiljøprosjektet pulje 3;

   2016-03-30 - 2016-03-31.

  • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

   (2016)

   Organisasjonsutvikling.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2016-01-14.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Organisasjonsutvikling.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2016-02-01.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Pedagogisk analyse.

   Seminar for Skien PPT;

   2016-02-29 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Pedagogisk analyse - arbeid i lærergrupper.

   Konferanse for alle gruppeledere i kommunen;

   2016-08-25.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?.

   Læringsmiljøprosjekt pulje 2;

   2016-09-21.

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2016)

   Om avdekking, stopping og håndtering av mobbing. et arbeidsmøte.

   Læringsmiljøprosjekt pulje 3;

   2016-10-06.

  • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

   (2016)

   Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv – fra teori til praksis.

   Læringsmiljøprosjekt pulje 2;

   2016-09-27.

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2016)

   Avdekking og stopping av mobbing.

   Læringsmiljøprosjekt pulje 3;

   2016-08-17.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?.

   Nasjonal samling Læringsmiljøprosjektet;

   2015-02-10 - 2015-02-11.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Alternative opplæringsarenaer - elevens redning eller utstøyting og segregering?.

   Inn på tunet-konferanse;

   2015-11-02 - 2015-11-03.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hvorfor er inkludering så viktig -også i skolen? Ambulerende team som lokalt utviklingsarbeid.

   Spesialpedagogen;

   2015-12-19 - 2015-12-20.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   God start Klasseledelse.

   Fagdag i læringsmiljøprosjektet;

   2015-08-13.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Betingelser for utvikling av gode læringsmiljø.

   Fagdag Læringsmiljøprosjekt;

   2015-05-11.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Mobbing -hva er det og hva skal vi gjøre?.

   Fagdag Læringsmiljøprosjekt;

   2015-03-10.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2015)

   Evaluering av LP- Prosjekt i Risør kommune.

   Evalueringsmøte;

   2015-09-16.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Læringsmiljøutvikling i Masfjorden.

   Fagsamling for prosjektgruppene;

   2014-09-21 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Utviklingsarbeid på skolene i Masfjorden.

   Samling for aktuelle kommuner i Hordaland;

   2014-09-22 - .

  • Vold, Elin Kragset; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Ut av klassen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø.

   Fagsamling - Inkluderende læringsmiljø. Nettverkssamling for PPT i Helgeland.;

   2014-10-30.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Avdekking av mobbbing.

   Læringsmiljøprosjektet Masfjorden kommune;

   2014-02-11 - 2014-02-12.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverksamling for alternative skoletiltak.

   Nettverksmøte;

   2014-04-23 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverkssamling for alternative skoletiltak i Akershus/Østtfold.

   Nettverksamling;

   2014-02-04 - .

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten.

   Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten;

   2014-01-23.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverkssamling for LP-modellen i Risør.

   Nettverksamling;

   2014-02-07 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Raising The Achievement of all learners in inclusive education, project.

   Kick-off Meeting;

   2014-06-17 - 2014-06-19.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Klasseledelse.

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet Masfjorden kommune;

   2014-08-13.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Arbeid med læringsmiljøutvikling,veiledning PPT Halden.

   Veiledning/seminar med PPT;

   2014-09-18 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Utvikling av læringsmiljøet i skolene i Masfjorden.

   Felles samling Læringsmiljøprosjektet;

   2014-09-17 - 2014-09-19.

  • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Organisasjonsutvikling med vekt på endringsledlse.

   Etterutdanning PPT Nordland;

   2014-05-14 - 2014-05-15.

  • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   PPT som aktør i Systemrettet arbeid.

   Fagseminar;

   2014-11-04 - .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverksamling for alternative skoletiltak i Østfold/Akershus.

   Nettverksamling;

   2014-12-02 - .

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Etablering av faglige nettverk.

   Samling for PP-ledere nasjonalt nivå;

   2014-10-15 - 2014-10-16.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Systemarbeid i PPT.

   Veiledning av PPT Halden;

   2014-11-04 - .

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Nettverkssamling for LP-modellen i Risør.

   Nettverkssamling;

   2014-12-09 - .

  • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på endringsarbeid.

   Etterutdanning PPT i Aust Agder;

   2014-03-25 - 2014-03-26.

  • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   PPTs rolle i systemrettet arbeid.

   Faglig samling;

   2014-09-18.

  • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Veiledning av Ambulerende team i Arendal.

   veiledning av Ambulernede team i Arendal;

   2013-03-06.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i netverk for alternative skoletiltak.

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak;

   2013-02-13.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak.

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak;

   2013-05-29.

  • Nergaard, Svein Erik; Ragnhildstveit, Håvard

   (2013)

   Mobbing-hva er det og hva gjør vi?.

   Læringsmiljøprosjektet-Samling for alle lærere i Masfjorden;

   2013-11-08.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Analysemodell for skoleutvikling.

   Seminar for prosjektgruppe;

   2013-11-13.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus.

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus;

   2013-09-26.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Helhet og sammenheng i Nissedalskolene.

   Prosjektmøte.;

   2013-01-30.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverksseminar LP-Risør.

   Nettverksseminar LP-Risør;

   2013-03-07.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   LP-Møte i PP-tjenesten Vestre Toten.

   Lp-Møte i PPT Vestre Toten;

   2013-04-23.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Analyseverktøy.

   Seminar for Skedsmo kommune;

   2013-02-28 - 2013-03-01.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Lærernes læring i profesjonelle fellesskap.

   Fagdag LP-Rælingen;

   2013-04-10.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverksmøte LP-Risør.

   Nettverksmøte LP-Risør;

   2013-05-16.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Læringsmiljø.

   Nasjonal samling for Læringsmiljøprosjektet;

   2013-09-17 - 2013-09-18.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Profesjonell fagkompetanse.

   Læringsledelse Rælingen kommune;

   2013-03-11.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Læring for alle innenfor fellesskapet.

   Samling for ansatte i Nisssedalskolene;

   2013-04-03.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverkssamling LP-Risør.

   Nettverkssamling LP-Risør;

   2013-10-10.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Utviklingsprosjekt i Nissedalskolene.

   Prosjektgruppemøte;

   2013-03-13.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Klasseledelse.

   Fagdag LP -Risør;

   2013-04-02.

  • Nergaard, Svein Erik; Rafaelsen, Frank

   (2013)

   En skole som bøyer av for urettferdighet?.

   Manifest tidsskrift.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Hva skjer i grunnskolen - bare mer segregering?.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 13.

   s.46-47.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en inkluderende skole. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.174-186.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2012)

   Klasseledelse.

   Fagdag LP Narvik;

   2012-11-22 - .

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2012)

   Læringsledelse Rælingen kommune.

   Samling Prosjekt Læringsledelse i Rælingen;

   2012-01-07 - 2012-01-08.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway