Hopp til hovedinnhold

Svein Erik Nergaard

Ekstern

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2022)

   Samarbeid for inkluderende klassemiljø : en drøfting av et kommunalt initiert tiltak for økt inkludering i skolen. I: Hvordan arbeide med elevmangfold : flerfaglige perspektiver på inkludering..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245040180.

   s.96-128.

   DOI: 10.55669/oa100305

  • Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein Erik

   (2022)

   Inkluderende ledelse : rektorers forståelse og arbeid med inkludering i skolen. I: Hvordan arbeide med elevmangfold : flerfaglige perspektiver på inkludering..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245040180.

   s.129-163.

   DOI: 10.55669/oa100306

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein Erik; Tveitereid, Kirsti

   (2021)

   Inclusion of immigrant students in schools: the role of introductory classes and other segregated efforts.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   s.1-17.

   DOI: 10.1080/13603116.2021.1950222

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective. I: Contextualizing immigrant and refugee resilience : Cultural and acculturation perspectives.

   Springer Nature

   ISBN 9783030423025.

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.49-70.

 • Bøker og kapitler
  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Hjelp til lærere i klasserommet -lokale tiltak for bedre læringsmiljø og økt inkludering.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-655-5.

 • Formidling
  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Inkluderende klasseledelse.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2019)

   Alternativ opplæring -muligheter og begrensninger.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Problematferd-strategier og tiltak.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Pedagogisk analyse.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Medborgerskap i praksis.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet pulje 4 Rektorsamling.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Fra FAS til SNU -nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Forebygging, avdekking og stopping av mobbing.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Når barn og unge opplever voksne som krenker-et kollektivt ansvar?.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Videreføring av Læringsmiljøprosjektet.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   Kollegaveiledning-observasjon.

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2017)

   Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   Lærings- og elevsyn.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   De utfordrende elevene.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   God start. Om muligheter når et nytt skoleår starter.

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Pedagogisk analyse.

  • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

   (2016)

   Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv – fra teori til praksis.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Rektors rolle og oppgaver.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Pedagogisk analyse - arbeid i lærergrupper.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?.

  • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

   (2016)

   Organisasjonsutvikling.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Organisasjonsutvikling.

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2016)

   Om avdekking, stopping og håndtering av mobbing. et arbeidsmøte.

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2016)

   Avdekking og stopping av mobbing.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hvorfor er inkludering så viktig -også i skolen? Ambulerende team som lokalt utviklingsarbeid.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Alternative opplæringsarenaer - elevens redning eller utstøyting og segregering?.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2015)

   Evaluering av LP- Prosjekt i Risør kommune.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Mobbing -hva er det og hva skal vi gjøre?.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Betingelser for utvikling av gode læringsmiljø.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   God start Klasseledelse.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverksamling for alternative skoletiltak i Østfold/Akershus.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Etablering av faglige nettverk.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Raising The Achievement of all learners in inclusive education, project.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Systemarbeid i PPT.

  • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på endringsarbeid.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Læringsmiljøutvikling i Masfjorden.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Arbeid med læringsmiljøutvikling,veiledning PPT Halden.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Utviklingsarbeid på skolene i Masfjorden.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Utvikling av læringsmiljøet i skolene i Masfjorden.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Nettverkssamling for LP-modellen i Risør.

  • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   PPTs rolle i systemrettet arbeid.

  • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   PPT som aktør i Systemrettet arbeid.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten.

  • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Organisasjonsutvikling med vekt på endringsledlse.

  • Vold, Elin Kragset; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Ut av klassen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverkssamling for LP-modellen i Risør.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Avdekking av mobbbing.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Klasseledelse.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverkssamling for alternative skoletiltak i Akershus/Østtfold.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverksamling for alternative skoletiltak.

  • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Analyseverktøy.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   LP-Møte i PP-tjenesten Vestre Toten.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Læringsmiljø.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Profesjonell fagkompetanse.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Utviklingsprosjekt i Nissedalskolene.

  • Nergaard, Svein Erik; Ragnhildstveit, Håvard

   (2013)

   Mobbing-hva er det og hva gjør vi?.

  • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Veiledning av Ambulerende team i Arendal.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Analysemodell for skoleutvikling.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i netverk for alternative skoletiltak.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Helhet og sammenheng i Nissedalskolene.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverksseminar LP-Risør.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Lærernes læring i profesjonelle fellesskap.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverkssamling LP-Risør.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Læring for alle innenfor fellesskapet.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Klasseledelse.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en inkluderende skole. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.174-186.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Hva skjer i grunnskolen - bare mer segregering?.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 13.

   s.46-47.

  • Nergaard, Svein Erik; Rafaelsen, Frank

   (2013)

   En skole som bøyer av for urettferdighet?.

   Manifest tidsskrift

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverksmøte LP-Risør.

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2012)

   Læringsledelse Rælingen kommune.

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2012)

   Klasseledelse.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway