Svein Erik Nergaard

Ekstern

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bøker og kapitler
    • Nergaard, Svein Erik

      (2016)

      Hjelp til lærere i klasserommet -lokale tiltak for bedre læringsmiljø og økt inkludering.

      Universitetet i Stavanger.

      ISBN 978-82-7644-655-5.

  • Formidling
    • Nergaard, Svein Erik

      (2019)

      God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

      Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 4;

      2019-08-15.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2019)

      Alternativ opplæring -muligheter og begrensninger.

      Møte for skoleledere i Trondheim kommune;

      2019-09-04.

    • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

      (2019)

      Inkluderende klasseledelse.

      Fagdag Læringsmiljøprosjektet;

      2019-11-14.

    • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

      (2019)

      God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

      Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 4;

      2019-05-28.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Pedagogisk analyse.

      Fagsamling for Menstad skolekrets;

      2018-02-02.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Videreføring av Læringsmiljøprosjektet.

      Fagdag Læringsmiljøprosjektet pulje 3;

      2018-05-16 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Problematferd-strategier og tiltak.

      Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 3;

      2018-02-06 - 2018-02-07.

    • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

      (2018)

      Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

      Fagdag lÆRINGSMILJØPROSJEKTET Pulje 4;

      2018-08-14.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Forebygging, avdekking og stopping av mobbing.

      Fagdag Læringsmiljøprosjektet pulje 4;

      2018-08-15 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Når barn og unge opplever voksne som krenker-et kollektivt ansvar?.

      Inkluderende skolemiljø;

      2018-11-08 - 2018-11-09.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Medborgerskap i praksis.

      Læringsmiljøkonferansen 2018;

      2018-11-29 - 2018-11-30.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Læringsmiljøprosjektet pulje 4 Rektorsamling.

      Rektorsamling;

      2018-04-24 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2018)

      Fra FAS til SNU -nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø.

      Seminar for Nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø;

      2018-05-03 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2017)

      Kollegaveiledning-observasjon.

      Fagdag Barkåker skole ;

      2017-01-02.

    • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

      (2017)

      Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv.

      Læringsmiljøprosjekt pulje 3;

      2017-01-04.

    • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

      (2017)

      Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

      ENSEC Conference;

      2017-06-07 - 2017-06-09.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2017)

      De utfordrende elevene.

      Læringsmiljøprosjektet fagsamling;

      2017-03-08.

    • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

      (2017)

      School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases.

      22th Conference on Aggression, Limassol, Cyprus, 23-25 November 2017;

      2017-11-23 - 2017-11-25.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2017)

      Lærings- og elevsyn.

      Læringsmiljøprosjektet Fagsamling;

      2017-10-25.

    • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

      (2017)

      Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

      ECDP 2017;

      2017-08-29 - 2017-09-01.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2017)

      God start. Om muligheter når et nytt skoleår starter.

      Læringsmiljøprosjektet fagsamling ;

      2017-05-31 - 2017-06-01.

    • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

      (2016)

      C from Norwegian research.

      Perspectives on inclusion ;

      2016-11-24.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2016)

      Rektors rolle og oppgaver.

      Læringsmiljøprosjektet pulje 3;

      2016-03-30 - 2016-03-31.

    • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

      (2016)

      Organisasjonsutvikling.

      Læringsmiljøprosjektet;

      2016-01-14.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2016)

      Organisasjonsutvikling.

      Læringsmiljøprosjektet;

      2016-02-01.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2016)

      Pedagogisk analyse.

      Seminar for Skien PPT;

      2016-02-29 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2016)

      Pedagogisk analyse - arbeid i lærergrupper.

      Konferanse for alle gruppeledere i kommunen;

      2016-08-25.

    • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

      (2016)

      Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?.

      Læringsmiljøprosjekt pulje 2;

      2016-09-21.

    • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

      (2016)

      Om avdekking, stopping og håndtering av mobbing. et arbeidsmøte.

      Læringsmiljøprosjekt pulje 3;

      2016-10-06.

    • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

      (2016)

      Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv – fra teori til praksis.

      Læringsmiljøprosjekt pulje 2;

      2016-09-27.

    • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

      (2016)

      Avdekking og stopping av mobbing.

      Læringsmiljøprosjekt pulje 3;

      2016-08-17.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2015)

      Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?.

      Nasjonal samling Læringsmiljøprosjektet;

      2015-02-10 - 2015-02-11.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2015)

      Alternative opplæringsarenaer - elevens redning eller utstøyting og segregering?.

      Inn på tunet-konferanse;

      2015-11-02 - 2015-11-03.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2015)

      Hvorfor er inkludering så viktig -også i skolen? Ambulerende team som lokalt utviklingsarbeid.

      Spesialpedagogen;

      2015-12-19 - 2015-12-20.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2015)

      God start Klasseledelse.

      Fagdag i læringsmiljøprosjektet;

      2015-08-13.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2015)

      Betingelser for utvikling av gode læringsmiljø.

      Fagdag Læringsmiljøprosjekt;

      2015-05-11.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2015)

      Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Mobbing -hva er det og hva skal vi gjøre?.

      Fagdag Læringsmiljøprosjekt;

      2015-03-10.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2015)

      Evaluering av LP- Prosjekt i Risør kommune.

      Evalueringsmøte;

      2015-09-16.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Læringsmiljøutvikling i Masfjorden.

      Fagsamling for prosjektgruppene;

      2014-09-21 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Utviklingsarbeid på skolene i Masfjorden.

      Samling for aktuelle kommuner i Hordaland;

      2014-09-22 - .

    • Vold, Elin Kragset; Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Ut av klassen.

      Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

      ISSN 0804-3116.

    • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø.

      Fagsamling - Inkluderende læringsmiljø. Nettverkssamling for PPT i Helgeland.;

      2014-10-30.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Avdekking av mobbbing.

      Læringsmiljøprosjektet Masfjorden kommune;

      2014-02-11 - 2014-02-12.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Nettverksamling for alternative skoletiltak.

      Nettverksmøte;

      2014-04-23 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Nettverkssamling for alternative skoletiltak i Akershus/Østtfold.

      Nettverksamling;

      2014-02-04 - .

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2014)

      Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten.

      Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten;

      2014-01-23.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Nettverkssamling for LP-modellen i Risør.

      Nettverksamling;

      2014-02-07 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Raising The Achievement of all learners in inclusive education, project.

      Kick-off Meeting;

      2014-06-17 - 2014-06-19.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Klasseledelse.

      Fagdag i Læringsmiljøprosjektet Masfjorden kommune;

      2014-08-13.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2014)

      Arbeid med læringsmiljøutvikling,veiledning PPT Halden.

      Veiledning/seminar med PPT;

      2014-09-18 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Utvikling av læringsmiljøet i skolene i Masfjorden.

      Felles samling Læringsmiljøprosjektet;

      2014-09-17 - 2014-09-19.

    • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Organisasjonsutvikling med vekt på endringsledlse.

      Etterutdanning PPT Nordland;

      2014-05-14 - 2014-05-15.

    • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      PPT som aktør i Systemrettet arbeid.

      Fagseminar;

      2014-11-04 - .

    • Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Nettverksamling for alternative skoletiltak i Østfold/Akershus.

      Nettverksamling;

      2014-12-02 - .

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2014)

      Etablering av faglige nettverk.

      Samling for PP-ledere nasjonalt nivå;

      2014-10-15 - 2014-10-16.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2014)

      Systemarbeid i PPT.

      Veiledning av PPT Halden;

      2014-11-04 - .

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2014)

      Nettverkssamling for LP-modellen i Risør.

      Nettverkssamling;

      2014-12-09 - .

    • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      Læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på endringsarbeid.

      Etterutdanning PPT i Aust Agder;

      2014-03-25 - 2014-03-26.

    • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

      (2014)

      PPTs rolle i systemrettet arbeid.

      Faglig samling;

      2014-09-18.

    • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Veiledning av Ambulerende team i Arendal.

      veiledning av Ambulernede team i Arendal;

      2013-03-06.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Møte i netverk for alternative skoletiltak.

      Møte i nettverk for alternative skoletiltak;

      2013-02-13.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Møte i nettverk for alternative skoletiltak.

      Møte i nettverk for alternative skoletiltak;

      2013-05-29.

    • Nergaard, Svein Erik; Ragnhildstveit, Håvard

      (2013)

      Mobbing-hva er det og hva gjør vi?.

      Læringsmiljøprosjektet-Samling for alle lærere i Masfjorden;

      2013-11-08.

    • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

      (2013)

      Analysemodell for skoleutvikling.

      Seminar for prosjektgruppe;

      2013-11-13.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus.

      Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus;

      2013-09-26.

    • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

      (2013)

      Helhet og sammenheng i Nissedalskolene.

      Prosjektmøte.;

      2013-01-30.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2013)

      Nettverksseminar LP-Risør.

      Nettverksseminar LP-Risør;

      2013-03-07.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2013)

      LP-Møte i PP-tjenesten Vestre Toten.

      Lp-Møte i PPT Vestre Toten;

      2013-04-23.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Analyseverktøy.

      Seminar for Skedsmo kommune;

      2013-02-28 - 2013-03-01.

    • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

      (2013)

      Lærernes læring i profesjonelle fellesskap.

      Fagdag LP-Rælingen;

      2013-04-10.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2013)

      Nettverksmøte LP-Risør.

      Nettverksmøte LP-Risør;

      2013-05-16.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Læringsmiljø.

      Nasjonal samling for Læringsmiljøprosjektet;

      2013-09-17 - 2013-09-18.

    • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

      (2013)

      Profesjonell fagkompetanse.

      Læringsledelse Rælingen kommune;

      2013-03-11.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Læring for alle innenfor fellesskapet.

      Samling for ansatte i Nisssedalskolene;

      2013-04-03.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2013)

      Nettverkssamling LP-Risør.

      Nettverkssamling LP-Risør;

      2013-10-10.

    • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

      (2013)

      Utviklingsprosjekt i Nissedalskolene.

      Prosjektgruppemøte;

      2013-03-13.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2013)

      Klasseledelse.

      Fagdag LP -Risør;

      2013-04-02.

    • Nergaard, Svein Erik; Rafaelsen, Frank

      (2013)

      En skole som bøyer av for urettferdighet?.

      Manifest tidsskrift.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Hva skjer i grunnskolen - bare mer segregering?.

      Utdanning.

      ISSN 1502-9778.

      Hefte 13.

      s.46-47.

    • Nergaard, Svein Erik

      (2013)

      Skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en inkluderende skole. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

      Fagbokforlaget.

      ISBN 978-82-450-1219-4.

      s.174-186.

    • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

      (2012)

      Klasseledelse.

      Fagdag LP Narvik;

      2012-11-22 - .

    • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

      (2012)

      Læringsledelse Rælingen kommune.

      Samling Prosjekt Læringsledelse i Rælingen;

      2012-01-07 - 2012-01-08.

  • Kunstnerisk produksjon
  • Kommersialisering
  • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway