Hopp til hovedinnhold

Sverre Martin Nesvåg

Professor II

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Bio

Sverre Nesvåg er professor II ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiS og forskningsleder i KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest). Han har hovedfag i antropologi fra 1983 og dr.philos-grad fra 2005, på en avhandling om alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Nesvåg har 22 års erfaring som forsker og forskningsleder. Han har også vært leder av et større behandlingssenter og vært leder og deltaker i flere lokale og nasjonale utvalg og ekspertgrupper.

Hans forskning spenner vidt og har vært rettet mot tema som forbygging, tidlig identfikasjon og intervensjon, behandlingsorganisering, det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk, misbruk og avhengighet, og integrasjonen mellom de biologiske, psykologiske og sosiokulturelle perspektivene på avhengighetsutvikling og recovery. Nesvåg er ansett som en av de mest erfarne og innflytelsesrike rusforskerne i Norge.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Moe, Fredrik Dreyer; Moltu, Christian; McKay, James R.; Nesvåg, Sverre Martin; Bjørnestad, Jone Ravndal

   (2021)

   Is the relapse concept in studies of substance use disorders a ‘one size fits all’ concept? A systematic review of relapse operationalisations.

   Drug and Alcohol Review

   ISSN 0959-5236.

   DOI: 10.1111/dar.13401

  • Robertson, Inger Eide; Sagvaag, Hildegunn; Selseng, Lillian Bruland; Nesvåg, Sverre Martin

   (2021)

   Narratives of Change: Identity and Recognition Dynamics in the Process of Moving Away From a Life Dominated by Drug Use.

   Contemporary Drug Problems

   ISSN 0091-4509.

   Volum 48.

   Hefte 3.

   s.204-222.

   DOI: 10.1177/00914509211027075

  • Veseth, Marius; Svendsen, Thomas Solgaard; Nesvåg, Sverre Martin; Moltu, Christian; Davidson, Larry; Bjørnestad, Jone Ravndal

   (2021)

   “And then the rest happened” — A qualitative exploration of the role that meaningful activities play in recovery processes for people with a diagnosis of substance use disorder.

   Substance Abuse

   ISSN 0889-7077.

   s.1-8.

   DOI: 10.1080/08897077.2021.1941506

  • Svendsen, Thomas Solgaard; Veseth, Marius; McKay, James R.; Bjørnestad, Jone Ravndal; Erga, Aleksander Hagen; Moltu, Christian; Nesvåg, Sverre

   (2021)

   Securing Participant Engagement in Longitudinal Substance Use Disorder Recovery Research: A Qualitative Exploration of Key Retention Factors.

   Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health

   ISSN 2198-9834.

   s.1-13.

   DOI: 10.1007/s40737-021-00222-y

  • Robertson, Inger Eide; Sagvaag, Hildegunn; Selseng, Lillian Bruland; Nesvåg, Sverre Martin

   (2021)

   The hunt for a job: narrating the process of gaining employment for people in recovery from lives dominated by drug use.

   Drugs: education prevention and policy

   ISSN 0968-7637.

   DOI: 10.1080/09687637.2021.1973962

  • Lid, Torgeir Gilje; Tvedt, Hege; Idsøe, Birgitte Nathalie; Hustvedt, Inger Bjørgo; Nesvåg, Sverre Martin

   (2020)

   Innlagt på somatisk avdeling - er det greit å bli spurt om alkoholvaner.

   Sykepleien Forskning

   ISSN 1890-2936.

   Volum 15.

   DOI: 10.4220/Sykepleienf.2020.80932

  • Svendsen, Thomas Solgård; Bjørnestad, Jone Ravndal; Slyngstad, Tale Ekeroth; McKay, James R.; Skålevik, Alexander Wågan; Veseth, Marius; Moltu, Christian; Nesvåg, Sverre Martin

   (2020)

   “Becoming myself”: how participants in a longitudinal substance use disorder recovery study experienced receiving continuous feedback on their results.

   Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy

   ISSN 1747-597X.

   Volum 15.

   s.1-9.

   DOI: 10.1186/s13011-020-0254-x

  • Erga, Aleksander Hagen; Hønsi, Audhild; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Nesvåg, Sverre Martin; Hesse, Morten; Hagen, Egon

   (2020)

   Trajectories of psychological distress during recovery from polysubstance use disorder.

   Addiction Research and Theory

   ISSN 1606-6359.

   s.1-8.

   DOI: 10.1080/16066359.2020.1730822

  • Bjørnestad, Jone Ravndal; McKay, James R.; Berg, Henrik; Moltu, Christian; Nesvåg, Sverre Martin

   (2020)

   How often are outcomes other than change in substance use measured? A systematic review of outcome measures in contemporary randomised controlled trials.

   Drug and Alcohol Review

   ISSN 0959-5236.

   Volum 39.

   s.394-414.

   DOI: 10.1111/dar.13051

  • Skogen, Jens Christoffer; Nesvåg, Sverre Martin

   (2019)

   Factor Structure of Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) in a Norwegian Convenience Sample.

   Timing & Time Perception

   ISSN 2213-445X.

   Volum 7.

   Hefte 3.

   s.277-290.

   DOI: 10.1163/22134468-20191149

  • Veseth, Marius; Moltu, Christian; Svendsen, Thomas Solgård; Nesvåg, Sverre Martin; Slyngstad, Tale Ekeroth; Skålevik, Alexander Wågan; Bjørnestad, Jone Ravndal

   (2019)

   A Stabilizing and Destabilizing Social World: Close Relationships and Recovery Processes in SUD.

   Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health

   ISSN 2198-9834.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.93-106.

   DOI: 10.1007/s40737-019-00137-9

  • Bjørnestad, Jone Ravndal; Veseth, Marius; Berg, Henrik; Davidson, Larry; McKay, James R.; Moltu, Christian; Skålevik, Alexander Wågan; Slyngstad, Tale Ekeroth; Svendsen, Thomas Solgård; Nesvåg, Sverre Martin

   (2019)

   Reports of the benefits of drug use from individuals with substance use disorders.

   Psychotherapy Research

   ISSN 1050-3307.

   DOI: 10.1080/10503307.2019.1677965

  • Nesvåg, Sverre Martin; Salte, Therese; Gundersen, Silje

   (2019)

   Hvordan kan vi forstå den subjektive opplevelsen av risikoen for overdose? .

   Tidsskrift for psykisk helsearbeid

   ISSN 1503-6707.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.28-38.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3010-2019-01-04

  • Andreassen, Øyvind; Brønnick, Kolbjørn Kallesten; Njå, Anne-Lill Mjølhus; Furulund, Einar; Nesvåg, Sverre Martin

   (2019)

   The Effect of High-Intensity Interval/Circuit Training on Cognitive Functioning and Quality of Life During Recovery From Substance Abuse Disorder. A Study Protocol.

   Frontiers in Psychology

   ISSN 1664-1078.

   Volum 10.

   DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02564

  • Bjørnestad, Jone Ravndal; Svendsen, Thomas Solgård; Slyngstad, Tale Ekeroth; Erga, Aleksander Hagen; McKay, James R.; Nesvåg, Sverre Martin; Skålevik, Alexander Wågan; Veseth, Marius; Moltu, Christian

   (2019)

   “A life more ordinary” Processes of 5-year recovery from substance abuse. Experiences of 30 recovered service users.

   Frontiers in Psychiatry

   ISSN 1664-0640.

   Volum 10.

   s.1-9.

   DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00689

  • Nesvåg, Sverre Martin; McKay, James R.

   (2018)

   Feasibility and effects of digital interventions to support people in recovery from substance use disorders: Systematic review.

   Journal of Medical Internet Research

   ISSN 1438-8871.

   Volum 20.

   Hefte 8.

   s.1-15.

   DOI: 10.2196/jmir.9873

  • Årstad, Janne; Nesvåg, Sverre; Njå, Anne-Lill Mjølhus; Biong, Stian

   (2018)

   How enough becomes enough: Processes of change prior to treatment for substance use disorder.

   Journal of Substance Use

   ISSN 1465-9891.

   Volum 23.

   Hefte 4.

   s.429-435.

   DOI: 10.1080/14659891.2018.1436608

  • Robertson, Inger Eide; Nesvåg, Sverre Martin

   (2018)

   Into the unknown: Treatment as a social arena for drug users’ transition into a non-using life.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 36.

   Hefte 3.

   s.248-266.

   DOI: 10.1177/1455072518796898

  • Nesvåg, Sverre; Duckert, Fanny

   (2017)

   Work-related drinking and processes of social integration and marginalization in two Norwegian workplaces.

   Culture and Organization

   ISSN 1475-9551.

   Volum 23.

   Hefte 3.

   s.157-176.

   DOI: 10.1080/14759551.2015.1021800

  • Svendsen, Thomas Solgård; Erga, Aleksander Hagen; Hagen, Egon; McKay, James R.; Njå, Anne-Lill Mjølhus; Årstad, Janne; Nesvåg, Sverre

   (2017)

   How to Maintain High Retention Rates in Long-Term Research on Addiction: A Case Report.

   Journal of Social Work Practice in The Addictions

   ISSN 1533-256X.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.374-387.

   DOI: 10.1080/1533256X.2017.1361831

  • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna Beate; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre

   (2017)

   A Pilot Randomized Controlled Trial of an Internet-Based Alcohol Intervention in a Workplace Setting.

   International Journal of Behavioral Medicine

   ISSN 1070-5503.

   Volum 24.

   Hefte 5.

   s.768-777.

   DOI: 10.1007/s12529-017-9665-0

  • Gaulen, Zhanna; Alpers, Silvia Eiken; Carlsen, Siv-Elin Leirvåg; Nesvåg, Sverre

   (2017)

   Health and social issues among older patients in opioid maintenance treatment in Norway.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 34.

   Hefte 1.

   s.80-90.

   DOI: 10.1177/1455072516682167

  • Hagen, Egon; Erga, Aleksander Hagen; Hagen, Katrin Pedersen; Nesvåg, Sverre; McKay, James R.; Lundervold, Astri; Walderhaug, Espen

   (2017)

   One-year sobriety improves satisfaction with life, executive functions and psychological distress among patients with polysubstance use disorder.

   Journal of Substance Abuse Treatment

   ISSN 0740-5472.

   Volum 76.

   s.81-87.

   DOI: 10.1016/j.jsat.2017.01.016

  • Næss, Ole; Nesvåg, Sverre

   (2017)

   Vurdering av helsetjenester for eldre med alkoholrelaterte problemer: Hva virker og hva kan bli bedre?.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 34.

   Hefte 1.

   s.91-96.

   DOI: 10.1177/1455072516682635

  • Hagen, Egon; Erga, Aleksander Hagen; Nesvåg, Sverre; McKay, James R.; Lundervold, Astri; Walderhaug, Espen

   (2017)

   One-year abstinence improves ADHD symptoms among patients with polysubstance use disorder.

   Addictive Behaviors Reports

   ISSN 2352-8532.

   Volum 6.

   s.96-101.

   DOI: 10.1016/j.abrep.2017.08.005

  • Nesvåg, Sverre; Scott, Britt Ellinor; Holter, Hilde Knudsen; Myhre, Christina Vatne; Moe, Mats; Njå, Anne-Lill Mjølhus

   (2017)

   Drop out fra langtids døgnbasert rusbehandling :.

   Tidsskrift for psykisk helsearbeid

   ISSN 1503-6707.

   Volum 14.

   Hefte 2.

   s.98-108.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3010-2017-02-02

  • Hagen, Egon; Erga, Aleksander Hagen; Hagen, Katrin Pedersen; Nesvåg, Sverre; McKay, James R.; Lundervold, Astri; Walderhaug, Espen

   (2016)

   Assessment of executive function in patients with substance use disorder: A comparison of inventory- and performance-based assessment.

   Journal of Substance Abuse Treatment

   ISSN 0740-5472.

   Volum 66.

   s.1-8.

   DOI: 10.1016/j.jsat.2016.02.010

  • Årstad, Janne; Nesvåg, Sverre; Landheim, Anne

   (2015)

   Kartleggingsverktøy i rusbehandling - nyttig for bruker og behandler?.

   Tidsskrift for Norsk Psykologforening

   ISSN 0332-6470.

   Volum 52.

   Hefte 9.

   s.762-773.

  • Lid, Torgeir Gilje; Nesvåg, Sverre; Meland, Eivind

   (2015)

   When general practitioners talk about Alcohol: Exploring facilitating and hampering factors for pragmatic case finding.

   Scandinavian Journal of Public Health

   ISSN 1403-4948.

   Volum 43.

   Hefte 2.

   s.153-158.

   DOI: 10.1177/1403494814565129

  • Brendryen, Håvar; Lund, Ingunn Olea; Johansen, Ayna; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre; Duckert, Fanny

   (2014)

   Balance—a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention.

   Addiction

   ISSN 0965-2140.

   Volum 109.

   Hefte 2.

   s.218-226.

   DOI: 10.1111/add.12383

  • Næss, Ole; Opedal, Ståle; Nesvåg, Sverre

   (2014)

   Room for action? How service managers in three Scandinavian cities experience their possibilities to develop their services.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.289-307.

   DOI: 10.2478/nsad-2014-0023

  • Vossius, Corinna Elisabeth; Testad, Ingelin; Skjæveland, Rune; Nesvåg, Sverre

   (2013)

   The use and costs of health and social services in patients with longstanding substance abuse.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 13:185.

   DOI: 10.1186/1472-6963-13-185

  • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Nesvåg, Sverre; Kok, Gerjo; Duckert, Fanny

   (2013)

   Constructing a Theory- and Evidence-Based Treatment Rationale for Complex eHealth Interventions: Development of an Online Alcohol Intervention Using an Intervention Mapping Approach.

   Journal of Medical Internet Research

   ISSN 1438-8871.

   Volum 2.

   Hefte 1.

   DOI: 10.2196/resprot.2371

  • Skogen, Jens Christoffer; Knudsen, Ann Kristin; Mykletun, Arnstein; Nesvåg, Sverre; Øverland, Simon Nygaard

   (2012)

   Alcohol consumption, problem drinking, abstention and disability pension award. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT).

   Addiction

   ISSN 0965-2140.

   Volum 107.

   Hefte 1.

   s.98-108.

   DOI: 10.1111/j.1360-0443.2011.03551.x

  • Oppedal, Kristian; Nesvåg, Sverre; Pedersen, Bolette; Skjøtskift, Svein; Aarstad, Anne Kari Hersvik; Ullaland, Solveig; Pedersen, Karen Louise; Vevatne, Kari; Tønnesen, Hanne

   (2011)

   Health and the need for health promotion in hospital patients.

   European Journal of Public Health

   ISSN 1101-1262.

   Volum 21.

   Hefte 6.

   s.744-749.

   DOI: 10.1093/eurpub/ckq148

  • Vossius, Corinna Elisabeth; Testad, Ingelin; Berge, Tore; Nesvåg, Sverre

   (2011)

   The Stavanger Wet House.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.279-282.

   DOI: 10.2478/v10199-011-0024-1

  • Oppedal, Kristian; Nesvåg, Sverre; Pedersen, Bolette; Daltveit, Jan Tore; Tønnesen, Hanne

   (2011)

   Hazardous drinkers in Norwegian hospitals – a cross-sectional study of prevalence and drinking patterns among somatic patients.

   Norsk Epidemiologi

   ISSN 0803-2491.

   Volum 21.

   Hefte 1.

   s.93-98.

   DOI: 10.5324/nje.v21i1.1431

  • Macdonald, Scott; Hall, Wayne; Roman, Paul; Stockwell, Tim; Coghlan, Michelle; Nesvåg, Sverre

   (2010)

   Testing for cannabis in the work-place: a review of the evidence.

   Addiction

   ISSN 0965-2140.

   Volum 105.

   Hefte 3.

   s.408-416.

   DOI: 10.1111/j.1360-0443.2009.02808.x

  • Nesvåg, Sverre; Lie, Terje

   (2010)

   The Norwegian Substance Treatment Reform: Between New Public Management and Conditions for Good Practice.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 27.

   Hefte 6.

   s.655-666.

  • Oppedal, Kristian; Nesvåg, Sverre; Pedersen, Bolette; Skjøtskift, Svein; Aarstad, Anne Kari Hersvik; Ullaland, Solveig; Pedersen, Karen Louise; Vevatne, Kari; Tønnesen, Hanne

   (2010)

   Health and the need for health promotion in hospital patients.

   European Journal of Public Health

   ISSN 1101-1262.

   DOI: 10.1093/eurpub/ckq148

  • Nesvåg, Sverre; Ramvi, Ellen; Tungland, Else M.

   (1999)

   Arbeidslivet i forandring, Nye rammer for bruk av rusmidler.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 16.

   Hefte 3.

   s.191-203.

 • Bøker og kapitler
  • Skartveit, Emil; Elstad, Hallgeir; Grytten, Ola Honningdal; Lydholm, Gudrun; Nesvåg, Sverre; Ravndal, Edle

   (2011)

   Fylliker er også folk. Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo - siden 1891.

   ISBN 978-82-93084-03-7.

  • Lie, Terje; Nesvåg, Sverre; Allred, Kirsten

   (2006)

   Evaluering av den statlige rusreformen.

   ISBN 82-490-0435-3.

  • Lie, Terje; Nesvåg, Sverre

   (2006)

   Evaluering av rusreformen.

  • Lie, Terje; Nesvåg, Sverre

   (2006)

   Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling - en kunnskapsoppsummering.

  • Bakke, Åshild; Holte, Kari Anne; Melberg, Kjersti; Nesvåg, Sverre

   (2006)

   Utmattingssyndrom - forprosjekt.

  • Gundersen, Tonje; Grut, Lisbet; Loeb, Mitchell Elliott; Ruud, Torleif; Eikeland, Tone Bergljot; Nesvåg, Sverre; Olsen, Espen

   (2004)

   Rusklienter og tjenester før "rusreformen". En tverrsnittsundersøkelse.

   ISBN 8214035147.

 • Formidling
  • Moe, Fredrik Dreyer; Moltu, Christian; McKay, James R.; Nesvåg, Sverre Martin; Bjørnestad, Jone Ravndal

   (2021)

   Differentiating between Early versus Late Relapse is Decisive in Substance Use Disorder Recovery.

  • Hean, Sarah; Ergo, Thomas; Nesvåg, Sverre Martin

   (2019)

   Perspectives on the SiW Case.

  • Lid, Torgeir Gilje; Tvedt, Hege; Idsøe, Birgitte Nathalie; Hustvedt, Inger Bjørgo; Nesvåg, Sverre Martin

   (2018)

   Patients’ acceptance of alcohol screening and brief interventions in general hospitals.

  • Nesvåg, Sverre

   (2017)

   Thematic issue: Substance use and ageing.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 34.

   Hefte 1.

   s.3-5.

   DOI: 10.1177/1455072517693249

  • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Lund, Ingunn Olea; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre; Duckert, Fanny

   (2014)

   Effekten av et nettbasert program for alkoholforebygging (Balance).

  • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre; Johansen, Ayna

   (2012)

   An RCT of a web-based early-intervention for hazardous drinkers.

  • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre

   (2011)

   An RCT of an internet based early intervention for alcohol.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway