Thomas Laudal

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse

Associate professor
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
EOJ SV-220
Follow me

Bio

Thomas Laudal is an Associate Professor of  Business strategy and management at the University of Stavanger Business School. His research focuses on institutional perspectives and industry perspectives linked to the introduction of new ICT, new business models and sustainable business practices. One of the , and in particular the role of public goods in the economy.  Laudal has more than 12 years of work experience before he became an academic researcher and teacher. Work places included the Norwegian Ministry of Industry, the European Commission and consultancy work in the oil and gas industry.

Publications are listed here

Teaching courses:

 • Spring: BØK 225: Organisasjoner og ledelse. (Bachelor course, 230 students)
 • Fall: MSB 325: "Sustainable Business Practices (Master course, approx. 90 students) 
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Asheim, Bjørn Terje; Laudal, Thomas; Mykletun, Reidar J.

   (2023)

   Practicing responsibility in business schools : Implications for teaching, research, and innovation.

   Edward Elgar Publishing.

   ISBN 9781035313167.

  • Laudal, Thomas

   (2021)

   Fremtidslaboratorium om digital helsehjelp.

  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2016)

   Strategisk HRM 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202522902.

  • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete; Skauge, Tom; Laudal, Thomas

   (2015)

   Etikk for beslutningstakere.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-0238330-5.

  • Mikkelsen, Aslaug; Laudal, Thomas

   (2014)

   Strategisk HRM 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202451424.

  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2014)

   Strategiskt HRM, bind 01.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978820239478-3.

  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2014)

   HMS, etikk og internasjonale perspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-45142-4.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Giske, Rune; Laudal, Thomas

   (2014)

   Talenter mot toppen. Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere.

  • Mikkelsen, Aslaug; Laudal, Thomas

   (2014)

   Hva er strategisk human resource management?. I: Strategiskt HRM, bind 01.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978820239478-3.

   s.27-68.

  • Frick, Jan; Laudal, Thomas; Solheim, Audun M.

   (2014)

   ITRACT Pilotsurvey, The use of apps for bus traffic in the Stavanger region.

   Universitetet i Stavanger.

  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2014)

   Ulike tilnærminger til organisasjoner og konsekvensene for HRM. I: Strategiskt HRM, bind 01.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978820239478-3.

   s.69-105.

  • Laudal, Thomas; Marnburg, Einar

   (2014)

   Betydningen av etikk og samfunnsansvar for HRM. I: HMS, etikk og internasjonale perspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-45142-4.

   s.572-601.

  • Laudal, Thomas

   (2011)

   Determinants and Impacts of Corporate Social Responsibility: A Market Centric Approach.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-446-9.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business.

   Hefte 247.

  • Blomgren, Atle; Laudal, Thomas

   (2007)

   Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune.

  • Ståle , Opedal; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas; Tovsen, Marit

   (2003)

   Flat struktur – er det veien å gå?.

   Kommuneforlaget AS.

   ISBN 9788244610131.

  • Ståle , Opedal; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas

   (2002)

   Flat struktur og resultatenheter. Utfordringer og strategier for kommunal ledelse. NIBR-rapport 2002:21.

   ISBN 82-7071-393-7.

 • Formidling
  • Laudal, Thomas

   (2023)

   A poster in A0-format was produced and presented at the workshop. The poster showed the findings of the chapter due to be published by the book summarizing the findings in the "Releasing the power of the user" project. The title of the Poster: "THE DILEMMA OF ACHIEVING RESPONSIBLE INNOVATION IN REGULATED MARKETS. CASE: EQUIPMENT FOR THE HOME CARE SECTOR". .

   AI assistant workshop ;

   2023-09-26.

  • Laudal, Thomas

   (2023)

   AI og helse - Når skal kunstig intelligens løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren?.

   Kåkånomics, Stavanger;

   2023-10-26.

  • Laudal, Thomas

   (2023)

   Presentation of possible project module to be included in future research: "Peer-to-peer care and innovation by a “Carebnb”-platform".

   Open project meeting;

   2023-09-27.

  • Laudal, Thomas

   (2023)

   THE DILEMMA OF ACHIEVING RESPONSIBLE INNOVATION IN REGULATED MARKETS. CASE: EQUIPMENT FOR THE HOME CARE SECTOR.

   Research seminar;

   2023-03-29.

  • Oftedal, Elin Merethe; Laudal, Thomas

   (2023)

   Responsible Innovation in regulated markets: Case: Equipment for the home care sector.

   Paper-slams;

   2023-04-10 - 2023-04-15.

  • Laudal, Thomas; Upadhyay, Arvind

   (2022)

   The impact of the Anything as a Service (XaaS) concept on the development of circular supply chains: A study of durable goods in Norway and the UK.

   European Operations Management Association Conference;

   2022-06-30 - 2022-07-06.

  • Upadhyay, Arvind; Frick, Jan; Laudal, Thomas

   (2022)

   Customs and Border Control: Challenges and Implications for Future Research   .

   European Safety and Reliability Conference;

   2022-08-28 - .

  • Scordato, Lisa; Koch, Per M.; Oftedal, Elin Merethe; Laudal, Thomas

   (2021)

   Fremtidslaboratorium om digital helsehjelp.

  • Laudal, Thomas

   (2021)

   Challenges of creating circular businesses: trade-off between profitability and circularity.

   Workshop on Circular Economy;

   2021-12-08.

  • Laudal, Thomas

   (2021)

   Er kvinner i Norge truet av muslimske flytkninger?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Laudal, Thomas

   (2020)

   Ansvarlig innovasjon i digitale helse -Pasienter og brukere som digitale partnere.

   Tekprat;

   2020-09-15.

  • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Laudal, Thomas

   (2018)

   Empowering the users - Implications of digitization for innovation and entrepreneurship in healthcare.

   ACERE Conference;

   2018-02-06 - 2018-02-09.

  • Laudal, Thomas

   (2018)

   Patient initiated innovations as drivers for change in hospital.

   Digitalize or Die – Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in health and welfare services;

   2018-03-01.

  • Laudal, Thomas; Iakovleva, Tatiana A; Dent, John; Williams, Michael D; Kumar, Raj

   (2017)

   HOW CAN PATIENT INITIATED INNOVATIONS, TRIGGERED BY THE DISSEMINATION OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS, CONTRIBUTE TO HOSPITAL PERFORMANCE?.

   ISPIM Conference 2017;

   2017-06-19 - 2017-06-21.

  • Frick, Jan; Laudal, Thomas

   (2017)

   Blended learning meeting the demands of increasing student diversity.

   ICEL 2017, 12th International Conference on e-Learning;

   2017-06-01 - 2017-06-02.

  • Frick, Jan; Laudal, Thomas

   (2016)

   Blended learning in a transnational approach.

   Euroma 2016: Interactions;

   2016-06-17 - 2016-06-22.

  • Laudal, Thomas

   (2015)

   Coping with increasing entropy and a lot of social constructs.

   Research Gate;

   2015-08-16 - 2015-12-31.

  • Bjaalid, Gunhild; Laudal, Thomas

   (2013)

   The use of hairy goals in the hospital sector.

   NEON konferansen;

   2013-11-28 - 2013-11-29.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Faglig sneverhet.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 64.

   Hefte 5.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Snevert om plastgjenvinning.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 64.

   Hefte 3.

   s.52-53.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Klesbransjen: Kyniske profittjegere eller allierte i miljøpolitikken?.

   Forsker Standup;

   2010-09-28.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Rising Externality Costs, A Driver of CSR? Case: EU legislation on Electric and Electronic Equipment(EEE).

   International Conference on Competitiveness and CSR;

   2010-04-29.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   CSR: A joint responsibility of firms and governments for a corporate impact.

   Nasjonal konferanse om CSR som innovasjonsdriver i norsk næringsliv;

   2010-12-01 - 2010-12-02.

  • Laudal, Thomas

   (2009)

   Determinants of a strong CSR Impact. Case: Multinational European Clothing Retail.

   CORPORATE RESPONSIBILITY RESEARCH (CRR) CONFERENCE;

   2009-09-07 - 2009-09-09.

  • Laudal, Thomas

   (2008)

   Putting Drivers and Barriers of Corporate Social Responsibility into Context.

   EABIS Conference;

   2008-09-10 - 2008-09-12.

  • Laudal, Thomas

   (2007)

   Determining the CSR potential Case: The Norwegian Clothing Business.

   International Conference on Corporate Social Responsibility and the Sustainable Development;

   2007-04-09 - 2007-04-10.

  • Laudal, Thomas

   (2005)

   Implications of Decentralized and Flexible Public Entities.

   Fagkonferansen, Statsvitenskap;

   2005-01-05 - 2005-01-07.

  • Laudal, Thomas

   (2004)

   The Making of a Horizontal EU Policy on Services of General Interest.

   EGPA Conference;

   2004-09-01 - 2004-09-04.

  • Laudal, Thomas

   (2002)

   Regional representasjon i EU og situasjonen for Norge.

   Nordic Political Science Conference;

   2002-08-15 - 2002-08-17.

  • Laudal, Thomas

   (1998)

   Forvaltningens internasjonalisering: Er UD's rolle under press?.

   Kvartalsposten.

   Volum 2.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway