Thorsten Bjerre Sørensen

Universitetslektor i spesialsykepleie - anestesi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi