Torhild Borlaug

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap mot jordmorfag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Furskog-Risa, Christina; Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Borlaug, Torhild; Kleppa, Lilly; Johansen, Anne Beth Gilja; Berg, Åshild

   (2022)

   MO.23.03 Workshop for student midwives- Teaching strategies to strengthen compassion.

   8th International Nurse Education Conference;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway