Tove Flack

Ekstern uten utbetaling

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-345
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Flack, Tove

   (2010)

   INNBLIKK- et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing.

   ISBN 9788275780438.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbesak eller voksenkonflikt?.

 • Formidling
  • Flack, Tove

   (2020)

   Det krever mot å stå opp for andre.

   Utdanningsnytt.no.

  • Flack, Tove

   (2014)

   - De fleste foreldre opplever at barnet oppfører seg dårlig i barnehagen.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Mobbing: hva kan foreldre gjøre mm.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Mobbere kan slite senere i livet.

  • Flack, Tove

   (2014)

   fakkeltog mot mobbing.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Vil stoppe mobberne allerede i barnehagen.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Tror barn er dårligere til å tolke ansiktsuttrykk.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Slik oppdager du at barnet ditt er en mobber.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Forsker: – Barn som mobber kan få store problemer senere i livet.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Skolesviket. Kristian og Robert ble mobbet som barn - uten at skolen løftet en finger.

  • Flack, Tove

   (2014)

   «Skjult mobbing er svært utbreidd, og dei som står i spissen, veit kva dei gjer".

  • Flack, Tove

   (2014)

   Vold og trusler i klasserommet.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Mener PISA-jag ga mer mobbing.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Tidlig støtte forebygger mobbing.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Hvordan bekjempe nett-troll?.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Temakveld om mobbing.

   Temakveld om mobbing;

   2014-09-24.

  • Flack, Tove

   (2014)

   Foresatte!: Temasamling med fokus på mobbing.

   Foredrag i Ueneshallen, Flekkefjord ;

   2014-11-19.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Forelesning om mobbing for PPU.

   Samling for PPU ;

   2013-04-05.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobbing.

   Barne- og ungdomsavdelingens høstseminar;

   2013-09-10 - 2013-09-12.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Hvordan håndtere mobbing i praksis? Et foredrag om metoder for å oppdage og stoppe mobbing i skolen.

   Vårkonferansen 2013;

   2013-04-25.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen.

   Barn av vår tid- om barns læring;

   2013-09-09.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

   KAN Æ VÆR LAMME DÆ?;

   2013-06-12.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Den skjulte mobbingen.

   FORELDREKONFERANSEN 2013;

   2013-10-19 - 2013-10-20.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Relasjonell mobbing i en digital hverdag.

   Fagdag Digital mobbing - skolens utfordring?;

   2013-10-17.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Hvilke sosiale og følelsesmessige konsekvenser kan mobbing medføre og hvordan kan vi mest effektivt forhindre at mobbekulturer får utvikle seg?.

   Møllehagenkonferansen 2013;

   2013-03-11.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Skjult mobbing.

   Interkommunal planleggingsdag i NordR;

   2013-01-28.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Skoler definerer mobbing ulikt, viser ny forskning.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobbing.

   Hovedverneombudkonferansen 2013;

   2013-09-12 - 2013-09-13.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Tidlig idenfisering og håndtering av begynnende mobbeåtferd i barnehage og skule.

   Fylkeskonferanse i Molde,;

   2013-10-30.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Om arbeidet veiledergruppene skal gjøre, forventninger og roller.

   Bedre læringsmiljø;

   2013-09-17 - 2013-09-18.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobbeofre blir ikke tidsnok hørt.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Avdekker mobbere: Snakk konkret med alle i klassen.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mangefull forståelse.

  • Flack, Tove

   (2013)

   - Vi trenger mer forskning og kunnskap om psykisk helse.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobberen-hvem er det?.

   Forskning nytter;

   2013-03-06.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Jentemobbing foregår i det skjulte.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Dette avlsører om barnet ditt blir mobbet.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Tanja (16): – Jeg har alltid blitt mobbet.

  • Flack, Tove

   (2013)

   - Vanlig at mobbing ikke oppdages av skolene.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Vil flytte mobbere.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Hvordan har du hatt det på nettet i dag?.

  • Flack, Tove

   (2013)

   - Det er bedre å bli slått.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Kroppen avslører om barnet ditt blir mobbet.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Skal stoppe mobbingen alt i barnehagen.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Avdekker mobberne: – Snakk konkret med alle i klassen.

  • Flack, Tove

   (2013)

   -- Forelde vil helst lukke øynene om barna deres plager andre.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Snever mobbeforståelse i skolen.

  • Flack, Tove

   (2013)

   Ser ikke at egne barn mobber.

  • Flack, Tove

   (2012)

   Ingen nedgang i mobbing.

  • Flack, Tove

   (2012)

   Guttene mobber mest.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Flack, Tove

   (2012)

   Svarte leserne om mobbing.

  • Flack, Tove

   (2010)

   Lett å mobbe digitalt.

  • Flack, Tove

   (2009)

   Kritiserer tiltak mot jentemobbing.

  • Flack, Tove

   (2009)

   Skolen gjør vondt værre.

  • Flack, Tove

   (2009)

   Ikke mye mobbing her.

  • Flack, Tove

   (2009)

   jentemobbing.

  • Flack, Tove

   (2009)

   Sola-skolen mobiliserer alle mot mobbing.

  • Flack, Tove

   (2009)

   Skjult mobbing.

   Skjult mobbing;

   2009-04-27.

  • Flack, Tove

   (2009)

   Skjult mobbing.

   Skjult mobbing;

   2009-04-29.

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Mia baksnakket, truet og isolerte andre jenter.

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Et blikk kan være nok.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-04-17.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-01-24.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-03-04.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-02-19.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-11-05.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-09-28.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-04-10.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-04-07.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing, Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-08-21.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing i Respekt programmet.

   utenTitteltekst;

   2008-03-25.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Mobbing Zero.

   utenTitteltekst;

   2008-09-11.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-02-27.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-01-29.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-04-21.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-09-25.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skolen gjør vondt verre.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skolen for dårlig på mobbing.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Russ mobber medelever på nettet.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-12-08.

  • Auestad, Gaute; Flack, Tove

   (2008)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-08-14.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-11-19.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-11-12.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Et blikk kan være nok.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Flere barn og unge rammes av digital mobbing: snakk om mobilmobbing.....

  • Flack, Tove

   (2008)

   Ekspert enig med foreldrene.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   Skjult mobbing;

   2008-10-22.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-10-29.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Slik kan skjult mobbing avdekkes.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Lærere kontrollerer barnas gjestelister Forsker i het bursdagsdebatt.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Vil avdekke skjult mobbing.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Dotter mi- ein mobbar?.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Lærere må trenes i tiltak mot mobbing.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Ny metode skal avdekke mobbing i skolen.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Lovbrudd i skolen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Gutter og jenter mobber likt.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Slåsskjempen viser seg fram, men baksnakkeren må vi søke etter!.

   ?.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero.

   Zero Sauda;

   2007-09-06.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing/mobbing.

   utenTitteltekst;

   2007-04-11.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2007-08-11.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbing.

   Kursdag om mobbing;

   2007-02-22.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Bry deg!.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Om jentemonning.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbing/jentemobbing.

   Foredrag for lærere og foreldre;

   2007-01-23.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt.

   Respekt - om jentemobbing. Skolegruppe 1;

   2007-04-10.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing.

   Kursdag om jentemobbing;

   2007-03-07.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero.

   Zero Melhus;

   2007-09-20 - 2007-09-21.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero.

   Zero Melhus;

   2007-05-30.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt.

   Respekt - om jentemobbing. Gruppe 2;

   2007-10-15.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt.

   Respekt - om jentemobbing. Gruppe 1;

   2007-10-15.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero.

   Zero Melhus;

   2007-11-07 - 2007-11-08.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Presentasjon av dr.grads studien.

   Turku University i Finland;

   2007-08-08.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero.

   Zero Sauda;

   2007-04-13.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt.

   Respekt - om jentemobbing. Sandved og Porsholen skole;

   2007-10-23.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Ledelse av barn.

   utenTitteltekst;

   2007-10-15.

  • Flack, Tove

   (2007)

   barneoppdragelse.

   utenTitteltekst;

   2007-02-13.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2007-08-21.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Oppdragelse.

   utenTitteltekst;

   2007-05-25.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Skult mobbing - for foreldre.

   Foredrag for foreldre i regi av Stiftelsen Imtec;

   2007-11-22.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero. Erfaringer med tiltaksutvikling knyttet til skjult mobbing.

   Ressurspersonene i Zero;

   2007-09-13.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing.

   Foredrag konferanse i regi av Stiftelsen Imtec;

   2007-11-22.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbekurs.

   utenTitteltekst;

   2007-02-15.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbekurs.

   utenTitteltekst;

   2007-11-06.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing - hjelp og rettleiing.

   Faglig møte - samling;

   2007-02-15.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering i Zero Zero-kurs.

   utenTitteltekst;

   2006-03-29.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Skolene må vise varme og sette tydelige grenser.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing mest lumsk.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbere skal angis av elever.
  • Flack, Tove

   (2006)

   Problemløsing knyttet til mobbing Zero-kurs.

   utenTitteltekst;

   2006-11-16.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing Zero-kurs.

   utenTitteltekst;

   2006-09-21.

  • Flack, Tove; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Jentemobbing.

   utenTitteltekst;

   2006-06-12.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Forankring av Zeroprogrammet.

   utenTitteltekst;

   2006-05-15.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbing Kurs for elever.

   utenTitteltekst;

   2006-10-23.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing - Erfaring fra case Kurs for ressurspersonene i Zero.

   utenTitteltekst;

   2006-11-08.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2006-04-26 - 2006-04-27.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering i Zero.

   utenTitteltekst;

   2006-03-20.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering og videreføring zero-kurs.

   utenTitteltekst;

   2006-09-22.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbing Zero-kurs.

   utenTitteltekst;

   2006-08-18.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering og videreføring Zero-kurs.

   utenTitteltekst;

   2006-09-20.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing.

   utenTitteltekst;

   2006-12-06.

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemiljøer på godt og vondt.

   Åpen fagdag;

   2006-11-29.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Jentemobbing.

   utenTitteltekst;

   2005-10-12.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Ledelse av barn Om barneoppdragelse og grensesetting for småbarnsforeldre.

   utenTitteltekst;

   2005-05-26.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Utestengt og baksnakket ? om relasjonell aggresjon?.

   Samling i Zero ? nettverket;

   2005-04-05 - 2005-04-06.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbing i skolen.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Jenter på godt og vondt.

   Landskonferanse for Videregående skole;

   2005-10-21.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbing.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Connect.

  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbing for foreldre.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway