Trond Myklebust Lund

Universitetslærer i paramedisin

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi