Trond-Ola Hågbo

Forsker i hydrogen for lavutslippsløsninger

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
KE D-207
Follow me
Publikasjoner