Tuula Helka Skarstein

Førsteamanuensis i naturfag

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-110

Bio

RESEARCH INTERESTS: Early childhood science education, outdoor play and learning, early childhood sustainability education, sustainability education in teacher education

ONGOING PROJECTS:

1) Sustainability Education in Early Childhood Teacher Education
This project investigates different approaches to sustainability education in early childhood (EC) teacher education. One of the focus areas of the project is to explore pre-service and in-service EC teachers' knowledge of local species, as well as their views on species learning  and the importance of such knowledge for sustainability education. In media: https://forskning.no/barn-og-ungdom-biologisk-mangfold-partner/om-ikke-laereren-kjenner-dyr-og-planter-hvem-skal-da-fortelle-barnehagebarna-om-naturen/1672085

2) Increased outdoor time in kindergartens during the corona outbreak
The main goal of this project is to explore early childhood teachers' and parents' experiences of increased outdoor time during the corona outbreak. The project involves a case study of a kindergarten including interviews of EC teachers and a survey conducted among parents.

OTHER INFORMATION:

Research community Transforming Education - towards a sustainable future: https://www.uis.no/en/transforming-education-towards-sustainable-future

Sustainability education seminar series/ Bærekraftseminaret: https://www.facebook.com/berekraftseminaret

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Sarvas, Tuula Helka

   (2005)

   The Pan I locus and population structure of cod (Gadus morhua L.) in Norway.

 • Formidling
  • Pollarolo, Enrico; Skarstein, Tuula Helka

   (2023)

   Higher-Order Thinking and mathematics in Early Childhood Education and Care.

   ICSEI 2023 Congress;

   2023-01-09 - 2023-01-13.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2022)

   Bærekraftsutdanning gjennom profilspesialisering ved barnehagelærerutdanning.

   Green transitions workshop: Flerfaglig arbeide med bærekraft i lærerutdanningene;

   2022-11-20 - 2022-11-21.

  • Skarstein, Tuula Helka; Wolff, Lili-Ann

   (2022)

   Arbeid med bærekraftig utvikling i barnehage og barnehagelærerutdanning.

   Forum Filiorum;

   2022-04-19.

  • Skarstein, Tuula Helka; Undheim, Marianne

   (2022)

   Barnehagelærerstudenter fordyper seg faglig fra første semester.
  • Skarstein, Tuula Helka; Wiken Sandgrind, Silje

   (2022)

   Har forsket på utetiden: – Aktivitetene ble ofte bestemt ut fra sitasjonen der og da.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2022)

   Utforskning av planter og dyr – barnehageansattes artskunnskap, holdninger og arbeidsmåter .

   Nasjonal Nettverk for Naturfagutdanning årlig seminar;

   2022-11-15 - 2022-11-16.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2022)

   Det utforskende naturfaget i barnehagelærerutdanning.

   Nasjonal Nettverk for Naturfagutdanning årlig seminar;

   2022-11-15 - 2022-11-16.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2022)

   «Man må tenke på den neste generasjonen» - barnehagelærerstudenter og bærekraftig utvikling .

   Lærerutdanningskonferansen 2022: Bærekraft i lærerutdanning;

   2022-04-27 - 2022-04-28.

  • Eikeland, Synnøve; Skarstein, Tuula Helka

   (2022)

   Utvikling og implementering av en læringsapp om bevegelseslek.

   Bokseminar, presentasjon på boklansering av boken "Barnehagelærer i endring: Å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning;

   2022-11-10.

  • Skarstein, Tuula Helka; Fredheim Storvik, Line

   (2021)

   Bedre turer med de minste.

  • Skarstein, Tuula Helka; Ugelstad, Ingunn Berrefjord

   (2021)

   Ro, naturopplevelser og nye oppdagelser - erfaringer fra koronavåren i barnehagen.

   Bærekraftseminar - flerfaglige utdanningsperspektiver på bærekraftig utvikling;

   2021-02-09 - .

  • Pollarolo, Enrico; Kucirkova, Natalia; Størksen, Ingunn; Skarstein, Tuula Helka

   (2021)

   Perceptions of Norwegian early childhood educators on children's critical thinking skills.

   Norske barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Skarstein, Tuula Helka; Ugelstad, Ingunn Berrefjord

   (2021)

   Outdoor play and learning in kindergarten during the corona outbreak – a way towards a more sustainable future?.

   The Nordic Educational Research Association (NERA) 2021 Conference ;

   2021-11-03 - 2021-11-05.

  • Skarstein, Tuula Helka; Bakken, Anja Kristin

   (2021)

   Utetiden i barnehagen skjer ofte uten planlegging.

  • Skarstein, Tuula Helka; Strand, Maria Gilje

   (2021)

   Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2021)

   Hvem er våre nye førsteårsstudenter og hvilke tanker har de om bærekraftig utvikling? .

   Instituttmøte, IBU, UiS;

   2021-08-31.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2020)

   Nysgjerrig på arter.

   Tidsskriftet Forskerfrø.

   ISSN 2703-8092.

   Volum 1.

   s.28-31.

  • Skarstein, Tuula Helka; Björnström, Elina Sofie Christ Borg

   (2020)

   Om ikke læreren kjenner dyr og planter, hvem skal da fortelle barnehagebarna om naturen?.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2020)

   Hva skjedde i barnehagene våren 2020?.

   Tema-seminar i regi av Programområdet Mangfold, inkludering og utdanning og UNESCO Chair;

   2020-12-11.

  • Skarstein, Tuula Helka; Bakken, Anja Kristin

   (2020)

   Tips til utendørsaktiviteter for skoler og barnehager.

  • Skarstein, Tuula Helka; Ellingsen, Øystein

   (2020)

   Barnehage utendørs.

  • Skarstein, Tuula Helka; Meling Ramberg, Ingrid

   (2020)

   Barnehagene kommer styrket ut av kororna.

  • Skarstein, Frode; Skarstein, Tuula Helka

   (2019)

   Digitale verktøy i naturfagsundervisning.

   VIRKLA-SEMINARIUM University of Helsinki;

   2019-02-06.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2019)

   What is sustainability? – Perspectives from early childhood student teachers and teacher educators.

   Seminar on sustainability in teacher education at University of Helsinki;

   2019-05-06.

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2019)

   Curious children and knowledgeable adults - Early childhood student teachers’ species identification skills and their views on the importance of species knowledge.

   13th ESERA Annual Conference;

   2019-08-26 - 2019-08-30.

  • Skarstein, Tuula Helka; Wolff, Lili-Ann; Skarstein, Frode

   (2019)

   Knowledge, understanding and values – Early childhood student teachers' views on species knowledge in the context of ESD..

   29th EECERA Annual Conference;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Wolff, Lili-Ann; Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2019)

   The Mission Of Early Childhood Education In The Anthropocene.

   ECER 2019, Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future;

   2019-09-05 - .

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2019)

   Early childhood student teachers’ species identification skills and their thoughts on the importance of species knowledge..

   Helsinki Subject Didactic Symposium 2019;

   2019-02-08.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2019)

   "It’s good as an adult to know which bird lives in the tree at the kindergarten” – Early childhood student teachers’ knowledge of local species and their thoughts on the importance of it.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2019)

   Artskunnskap for bærekraftig utvikling.

   Nasjonal seminar for lærerutdannere i naturfag;

   2019-11-13 - 2019-11-14.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2019)

   Artskunnskap i barnehagen.

   Gjesteforelesning ved Universitetet i Helsinki;

   2019-04-11.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2018)

   Local species and children's connectedness to nature.

   PhD-course: Research in Early Childhood Education for Global Citizenship;

   2018-05-21 - 2018-05-28.

  • Remerie, Thomas; Tallir, Isabel; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Skarstein, Tuula Helka

   (2018)

   Opportunities to integrate movement and science education: Inspiration from Belgian preschools.

   28th EECERA Annual Conference, Early Childhood Education, Families and Communities;

   2018-08-28 - 2018-08-31.

  • Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Skarstein, Tuula Helka; Eikeland, Synnøve; Remerie, Thomas; Tallir, Isabel

   (2018)

   Exploring possibilities and challenges in integrating movement and science education in Norwegian kindergartens.

   28th EECERA Annual Conference, Early Childhood Education, Families and Communities;

   2018-08-28 - 2018-08-31.

  • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode

   (2018)

   Bærekraftig utvikling i lærerutdanning.

   Workshop om bærekraftig utvikling i lærerutdanningene;

   2018-12-05.

  • Skarstein, Tuula Helka; Tverrå Løkås, Mariell

   (2018)

   Da studentene begynte, var gran og blåskjell de eneste artene de kjente igjen..

  • Skarstein, Tuula Helka; Ellingsen, Øystein

   (2018)

   Om natur-apper.

  • Skarstein, Frode; Skarstein, Tuula Helka

   (2018)

   Skalaproblematikk og digitale verktøy i naturfag.

   Forskning på digitalisering og utdanning;

   2018-08-29.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2018)

   Utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen.

   Seminar om implementering av rammeplan;

   2018-11-02.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2018)

   Hvorfor er artskunnskap viktig for bærekraftig utvikling?.

   Nasjonal barnehagekonferanse for natur- og gårdsinteresserte barnehager;

   2018-04-19 - 2018-04-20.

  • Skarstein, Tuula Helka; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Remerie, Thomas; Tallir, Isabel

   (2018)

   Science & movement – an integrated approach for science and movement education in early childhood education.

   Hell-seminar for lærerutdannere i naturfag;

   2018-11-14 - 2018-11-16.

  • Skarstein, Tuula Helka; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Grøsvik, Kristin

   (2018)

   Place-dependent differences in preschool teachers’ focus areas in movement and science education.

   28th EECERA Annual Conference, Early Childhood Education, Families and Communities;

   2018-08-26 - 2018-08-31.

  • Sageidet, Barbara Maria; Heggen, Marianne Presthus; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Grøsvik, Kristin; Skarstein, Tuula Helka

   (2017)

   Early Childhood Education for Sustainability in Norway – strengths and challenges .

   Public ECEfS research and practice symposium;

   2017-09-05 - 2017-09-07.

  • Skarstein, Tuula Helka; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Grøsvik, Kristin

   (2017)

   Being outdoors in Norwegian Kindergartens..

   9th World Environmental Education Congress;

   2017-09-09 - 2017-09-15.

  • Skarstein, Tuula Helka; Ugelstad, Ingunn Berrefjord

   (2016)

   What influences learning?.

   Space for Science Second International Young Scientist Conference. ;

   2016-04-13.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2016)

   Apper som verktøy i naturfagsundervisningen.

   Utvidet dialogmøte/Utdanningskonferanse;

   2016-02-03.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2016)

   Strandkanten-app for barnehagelærerstudenter.

   Seminar for lærerutdannere i naturfag;

   2016-11-09 - 2016-11-11.

  • Skarstein, Tuula Helka; Løvdal, Irene Stranden

   (2014)

   Utvikling av apper til naturfagsundervisning.

   Seminar for lærerutdannere i naturfag;

   2014-11-12 - 2014-11-14.

  • Skarstein, Tuula Hekla; Fevolden, Svein-Erik; Berg, E; Westgaard, jon-ivar

   (2006)

   Population structure of Atlantic cod in Norwegian and adjacent waters - a study using the scnDNA marker PAN I, microsatellites and otoliths.

   Journal of Fish Biology.

   ISSN 0022-1112.

   Volum 69.

   s.261-262.

  • Fevolden, Svein Erik; Sarvas, Tuula Helka

   (2005)

   Atlantic cod (Gadus morhua) a new species in aquaculture in Norway - knowledge of genetic structuring in natural populations must be implemented in the design of breeding programs.

   Aquaculture.

   ISSN 0044-8486.

   Volum 247.

   Hefte 1-4.

   s.13-13.

  • Fevolden, Svein Erik; Sarvas, Tuula Helka

   (2004)

   Atlantic cod (Gadus morhua) a new species in aquaculture in Norway - knowledge of genetic structuring in natural populations must be implemented in the design of breeding programs.

   NFR Programkonferanse Havbruk � produksjon av akvatiske organismer;

   2004-03-23 - 2004-03-24.

  • Sarvas, Tuula Helka; Westgaard, Jon-Ivar; Fevolden, Svein Erik

   (2004)

   Genetic differences among populations of Atlantic cod along the Norwegian coast and in the Barents Sea revealed by Pan I and microsatellite loci.

   ICES Symposium Gadoid Mariculture: Development and Future Challenges;

   2004-06-14 - 2004-06-17.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Skarstein, Tuula Helka

   (2017)

   Treslag - på tur i skogen, app.

  • Skarstein, Tuula Helka

   (2015)

   Strandkanten - på fjæretur, app.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway