Wenche Simonsen Midtgarden

Ekstern uten utbetaling

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Økonomiavdelingen
Seksjon for lønn og reiser