Yri Helene Ljosdal

Førstekonsulent

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
KA A-246