Zuzanna Justyna Samol

Ekstern

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi