PROFRES skriveseminar

15.-17. november 2021 på Strand Hotel Fevik

Published Endret
Fevik Strandhotel
Strand Hotel Fevik

I november reiser PROFRES ph.d.-kandidater og stab til Sørlandet for et par dager med strukturert skriving. Strand Hotel Fevik danner en vakker og inspirerende ramme for konsentrert skriving og hyggelige samtaler, med mange fine turmuligheter i området.

Målgruppen for skriveseminaret er ph.d.-kandidater i forskerskolen PROFRES som er i en aktiv skrivefase.

Skriveseminaret legger til rette for felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!" hvor du blant annet vil lære deg hvordan du kan være mer strukturert i ditt skrivearbeid og utnytte tiden bedre. Poenget er å veksle mellom å jobbe intensivt og ta pauser sammen. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe når andre jobber, og god samvittighet når du tar pauser. Det er satt av faste møteflater for å sette og evaluere skrivemål, samtidig som det blir god tid til eget skrivearbeid.  

Påmelding til camilla.line@uis.no