Hopp til hovedinnhold

Alder, arbeid, produktivitet og innovasjon

Onsdag 13. oktober 2021 kl. 19:00-20:00,
Arkeologisk museum.

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til fellesmøte med UiS Seniorforum.

Publisert: Endret:

Foredrag ved professor emeritus Reidar Mykletun: Alder, arbeid, produktivitet og innovasjon. Den demografiske utviklingen viser at arbeidslivet blir mer og mer avhengige av eldre arbeidstakere – hvordan vil det påvirke produktivitet og innovasjon?

Kveldens foredrag tar utgangspunkt i den demografiske utviklingen med vekt på aldring av befolkningen og dens konsekvenser for arbeidslivet. Situasjonen har medført endringer i regler for pensjon, økning av pensjonsalder i privat sektor fra 70 til 72 år, og en strides om forslag til tilsvarende økning for ansatte i staten. Men hvordan fungerer dette i forhold til arbeidslivet? Hvor lenge står folk i arbeid, og gjør eldre arbeidstakere nytte for seg? Presset øker i forhold omstilling og innovasjon, men her er det primært de unge som får være i front på endringsprosessene. Konsekvensene for de eldre er at de lærer mindre om ny teknologi og nye arbeidsformer, samtidig som virksomhetene suboptimaliserer sin egen innovasjonsevne.

Reidar Mykletun, Dr. Philos., er Professor Emeritus ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger i faget organisasjonspsykologi. Hans forskning spenner fra opplevelsesturisme, ekstremsport, festivaler, frivilliges bidrag, ledelse, arbeidsmiljø, stress og helse, til aldring og eldre medarbeidere i arbeidslivet. Han har vært ansatt ved Lærerhøgskolen i Stavanger, vært forskningsleder ved Rogalandsforskning, dekan ved Norsk Hotellhøgskole, og startet og ble første redaktør for Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism fra 2000 to 2013, som var det første og lenge det eneste vitenskapelige tidsskriftet med utspring fra Universitetet i Stavanger. Han er nå blant de 20 mest siterte forskerne ved Universitetet i Stavanger, er reviewer for mange internasjonale tidsskrift, og medlem av organisasjoner som Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap, the European Association of Work and Organisational Psychology, Nordic Society for Tourism and Hospitality Research (NORTHORS) og Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Dørene åpner 18:30 og kafeen er åpen før møtet starter.