Helsehumaniora i teori og praksis

Onsdag 15. mars 2023 kl. 19:00-20:30,
Arkeologisk museum.

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til en faglig samtale om helse i teori og praksis.

Published Endret

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Dørene åpner kl. 18.30 og kafeen er åpen før møtet starter.

Fagsamtale ved professor Nora Simonhjell (UiA), professor Oddgeir Synnes (ViD) og førsteamanuensis Ingvil Hellstrand (UiS).

Helse angår oss alle – både som pasienter og som pårørende. Og helse kan være så mye. I første omgang tenker man på sykdom som et fysiologisk, men etter hvert mer og mer som et psykologisk fenomen. Medisin og psykologi er på en selvsagt måte de dominerende disiplinene som uttaler seg innenfor feltet. I det siste har også den tverrfaglige tilnærmingen helsehumaniora etablert seg. Nora Simonhjell, Oddgeir Synnes og Ingvil Hellstrand er ledende forskere innenfor dette sammensatte og voksende forskningsområde i Norge. Etter en kort innledende presentasjon skal disse for eksempel diskutere hvordan sykdom er blitt kunstnerisk bearbeidet gjennom historien? Hva sier det om å være syk, om å være pårørende? I hvilken grad kan disse fremstillingene bidrar til endringer innenfor helsesektoren? Og på hvilke måter er det mulig å bruke for eksempel litteratur i behandling av sykdommer som for eksempel demens?

Nora Simonhjell er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har en ph.d. om litterære representasjoner om funksjonshemming og aldring. Hennes forskningsinteresser er omsorg-, sykdom- og pårørendefortellinger.

Oddgeir Synnes er professor i helsefaglig humaniora ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole Oslo. Synnes har hovedfag i nordisk litteratur og doktorgrad på en avhandling om fortellinger i palliativ omsorg. Hans viktigste forskningsområder er humanistisk og narrativ gerontologi, kreativ skriving (innen kreftomsorg, palliativ omsorg, demensomsorg og mental helse), litterære representasjoner av sykdom og narrativ metode. Hans siste bok er A Poetic Language of Ageing (2023, Bloomsbury) som er redigert sammen med Olga V. Lehmann.

Ingvil Hellstrand (PhD) er førsteamanuensis i kjønnsstudier ved Avdeling for Omsorg og Etikk, Universitetet i Stavanger (UiS). Mine forskningsinteresser er fortellingspraksiser og kunnskapsproduksjon, science fiction og posthumanisme. For tida forsker jeg på kulturelle forestillinger om omsorg og teknologi i det tverrfaglige forskningsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (NFR 2020-2024).