Hopp til hovedinnhold

Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2012 med plan for 2013

Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet kvalitets- og læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2013 fastsatt av utvalget.

Publisert: Endret:
Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) fikk nytt navn og nytt mandat fra høsten 2011 (sak US 73/11), og fra 1.1.2012 fikk utvalget ny sammensetning (sak US 127/11). Utvalget skulle også gå over til å bruke kalenderåret som rapporteringsperiode, slik at denne årsrapporten omfatter arbeidet med læringsmiljø høsten 2011 samt hele 2012. Utvalget fastsatte at hovedområdene for 2012 i tråd med det nye mandatet skulle være universell utforming, det digitale læringsmiljøet, og samarbeid. Det ble utarbeidet et avvikssystem for studenter, som skulle tas i bruk fra våren 2013. Utvalget arbeidet også med å utvide studentenes tillitsvalgtapparat til også å omfatte programnivået, i tillegg til emnenivået. Utvalget utarbeidet universitetets Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2016, som ble vedtatt av styret 14.06.2012. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.