Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2016 med plan for 2017

Læringsmiljøutvalgets årsrapport beskriver arbeid med læringsmiljøet på institusjonsnivå, med utgangspunkt i mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret.

Publisert: Endret:

Årsrapporten for 2016 er utformet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 34/16, og innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2017 som ble fastsatt av utvalget i sak LU 35/16.

Utvalgets årsrapport for 2016 inngis til styret og har som formål å formidle:

 sentrale trekk i institusjonens arbeid med kvalitetssystem og læringsmiljø i 2016 (jmf utvalgets mandat), de vurderinger på et overordnet nivå utvalget gjør seg angående læringsmiljøets kvalitet og utvikling og bruk av dette, sentrale trekk i utvalgets arbeid i 2016 og de oppnådde resultater plan for utvalgets arbeid i 2017 og videre framover.

Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf «UiS Økonomi håndbok», kapitlet «Plan-, budsjett- og virksomhetsoppfølging»).

Årsrapporten

er utformet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 34/16, og innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2017 som ble fastsatt av utvalget i sak LU 35/16.