Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2017 med plan for 2018

Læringsmiljøutvalgets årsrapport beskriver arbeid med læringsmiljøet på institusjonsnivå, med utgangspunkt i mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret.

Published Endret

Læringsmiljøutvalget beskriver gjennom årsrapporten sitt arbeid med læringsmiljø på institusjonsnivå, og resultatene av dette arbeidet. Beskrivelsen tar utgangspunkt i mandatet styret har gitt utvalget samt utvalgets plan for arbeidet i rapporteringsperioden.

Årsrapporten er inndelt i følgende kapitler:
 Kapittel 1: Om rapporten.
 Kapittel 2: Utvalget og utvalgets sammensetting, arbeidsområde og arbeidsform i rapporteringsperioden.
 Kapittel 3: Prioriterte områder for arbeid med læringsmiljøet i 2017 med en oversikt over arbeid som utvalget har utført på de enkelte planpunktene.
 Kapittel 4: Utvalgets vurdering av resultatene som er oppnådd i 2017 og behov for videreføring i 2018.
 Kapittel 5: Plan for utvalgets arbeid i 2018.