Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2005-2006 med plan for 2006-2007

Læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2006-2007 fastsatt av utvalget.

Publisert: Endret:
Læringsmiljøutvalgets (LMUs) årsrapport for 2005-2006 med plan for 2006-2007
Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2005-2006 rapporterte arbeidet med læringsåret for det første hele studieåret etter at UiS fikk status som universitet. Det framgår av rapporten at utvalget prioriterte arbeid med universell utforming og tilrettelegging, digitalisering og bruk av IKT, studentenes psykiske helse, samt studentaktiv læring. Utvalget utarbeidet og vedtok Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008. Universitetets aller første læringsmiljøpris ble tildelt våren 2006, og prisvinner var Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med prosjektet 1. klasses samhold. Læringsmiljøutvalget deltok i februar 2006 med utvalgsleder, sekretær og to studentrepresentanter på det aller første nasjonale Universellforum, som arrangeres av Universell hvert partallsår. Utvalget vedtok at det over noen år skulle gjennomføres en institutt-/enhetsvis befaringsbasert gjennomgang av universitetets læringsmiljø. Ett eller flere enheter/institutter skulle befares hvert utvalgsår inntil alle er gjennomgått. Den første befaringen ble gjennomført våren 2006, men med dårlig resultat. Den ble derfor videreført som ny befaring samme sted påfølgende høst. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.