Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2008-2009 med plan for 2009-2010

Læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2009-2010 fastsatt av utvalget.

Publisert: Endret:
Utvalgets arbeid med læringsmiljøet ble vurdert i lys av universitetets nye strategi for perioden 2009-2020, og mål og tiltak fra strategiområdet Utdanning og læringsmiljø ble innarbeidet i utvalgets plan. Arbeidet med universitetets læringsmiljøhåndbok ble videreført, men ikke ferdigstilt i perioden. Utvalget ferdigstilte universitetets handlingsplan for universell utforming i tråd med den nasjonale planen for universell utforming som ble ferdigstilt av Universell og UiO dette året. Utvalget ønsket større oppmerksomhet omkring det digitale læringsmiljøet, og vedtok at utvalget skulle «Bidra til å forsterke og forbedre det nettbaserte læringsmiljøet». Utvalget utarbeidet universitetets Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2009-2011, som deretter ble vedtatt av styret. Den instituttvise/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS fortsatte med befaring av en enhet (ESS) og to institutter (IAS og NHS-IØL). Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.