Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2010-2011 med plan for 2011-2012

Læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2011-2012 fastsatt av utvalget.

Publisert: Endret:
Universell ferdigstilte sin veileder i universell utforming, og denne ble tatt i bruk ved UiS. UiS var vertskap for den nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø 2011, som gikk av stabelen 4. og 5. april 2011, med rekordstort deltakertall. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble gjennomført for første gang høsten 2010, og resultatene ble presentert 22.02.2011. Hovedfunnene var at mange UiS-studenter slet med psykiske og psykososiale problemer, blant annet eksamensangst. På nasjonalt nivå kom Stavanger som studentby dårlig ut. Den instituttvise/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS ble dette året fullført, med befaring av de tre gjenværende instituttene (IMN, IMKS og IØRP). Universitetsstyret fastsatte i sak US 73/11 nytt navn og nytt mandat for utvalget, som fra høsten 2011 skulle hete Kvalitets- og læringsmiljøutvalget. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.