Hopp til hovedinnhold

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 10.11.2021

Onsdag 10. november 2021 kl. 12:00-14:00,
Nettmøte.

Denne møtedagen er felles møtedag for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget.

Publisert: Endret:
Det er utdanningsutvalget (UU) og læringsmiljøutvalget (LU) som til sammen utgjør UiS sine sentrale utvalg for kvalitet i utdanningene. De to utvalgene har felles møtedager der både utvalgsspesifikke saker og fellessaker behandles. Møtedagen 10.11.2021 gjennomføres som nettmøte.

Møtedagene for de to utvalgene for kalenderåret 2021 ble fastsatt av utvalgene i fellessak KU 16/20 - Møteplan for 2021 for utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet.

Utvalgenes felles møtedag starter med en møtedel der kun utdanningsutvalget deltar. I denne møtedelen behandler utdanningsutvalget sine utvalgsspesifikke saker (UU-saker). Deretter følger en møtedel der begge utvalgene deltar, og der utvalgene behandler fellessaker (KU-saker). Møtedagen avsluttes med en møtedel der kun læringsmiljøutvalget deltar. I denne møtedelen behandler læringsmiljøutvalget sine utvalgsspesifikke saker (LU-saker).

Læringsmiljøutvalgets møter og saker publiseres på læringsmiljøutvalgets side på OpenGov.