Hopp til hovedinnhold

Saker til møte i læringsmiljøutvalget (LU) 19.05.2021

Saker til læringsmiljøutvalgets møte 19.05.2021 kl. 13:00. Møtet avholdes som nettmøte. Sakslisten er foreløpig, og endres løpende fram til den endelig fastsettes 12.05.2021.

Publisert: Endret:

Møtets deltakere:

 

Else Karin Bjørheim

Marianne Brattland

Hui Cheng

Astrid Birgitte Eggen

Eira Aas Eide

Elisabeth Enoksen

Philip Lundberg Jamissen, utvalgets leder

Gitte Solveig Kolstrup

Egil Kristensen

Lawrence Dean Mulbah

Vetle Tengesdal Torstenbø

Sjur Martin Bjerke

Elisabeth Faret

Maren Anne Kvaløy

Veslemøy Hagen, utvalgets sekretær

Stig Atle Selmer-Anderssen

Møtets saker:

KU 07/21 - Informasjon fra prorektor

Utvalgene tar saken til orientering.

KU 08/21 Meld St styring i uh

KU 09/21 Meld St arbeidslivsrelevans

KU 10/21 - Andre orienteringer

Utvalgene tar saken til orientering.

LU 04/21 - Godkjenning av innkalling og møtereferat

Innkalling til møte i læringsmiljøutvalget 19. mai 2021 godkjennes. Møtereferat fra læringsmiljøutvalgets møte 17. februar 2021 godkjennes.

LU 05/21 - Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 med plan for 2021

LU 06/21 - Begeistringsprisen for 2020

Begeistringsprisen for 2020. Framlegg fra arbeidsgruppen. (Dokumentet er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen)

Utvalgets vedtak er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen..

LU 07/21 - Utdannings- og læringsmiljøprisen 2021, tildeling

LU 08/21 - Tillitsvalgthåndbok

Utvalgene takker studentorganisasjonen for orienteringen og godt utført arbeid, og ber utdanningsdirektøren sørge for at tillitsvalgthåndboken legges inn i kvalitetssystemet for utdanning på en måte som gjør den lett å finne fram til.

LU 09/21 - Kvalitet i studiene: Læringsstøtten ved UiS

LU 10/21 - Oppfølging av SHoT-undersøkelsen på UiS