Hopp til hovedinnhold

Senterråd for Læringsmiljøsenteret

Fra 2018 har Læringsmiljøsenteret hatt et veiledende Senterråd.

Publisert: Endret:

Kommende møter i Senterrådet

Planlagte møter

11. november 2021

7. april 2022

Rådet er valgt for perioden

August 2018 - juli 2021

Mandat for Senterrådet

22. august 2018 ble det første senterrådet for Læringsmiljøsenteret konstituert.

Senterrådet ved Læringsmiljøsenteret i august 2018.
Det første Senterrådet avbildet i august 2018. Foto: Ina Midttveit.

Senterrådet gir senterleder råd i følgende saker:

  • Strategiske planer på senterets fagområde
  • Senterets studietilbud
  • Områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling
  • Senterrådet skal også høres i ad hoc-saker som har strategisk betydning for senteret

Senterrådet - eksterne medlemmer

Senterrådets leder
Peder Haug

Haug er professor ved Høgskolen i Volda. E-post: peder.haug@hivolda.no

Peder Haug
Peder Haug. Foto: Tone Solhaug/HVO
Medlem i rådet
Kjersti Botnan Larsen

Larsen er seniorrådgiver hos Barneombudet. E-post: kjersti.botnan.larsen@barneombudet.no

Kjersti Botnan Larsen
Kjersti Botnan Larsen. Foto: Barneombudet.
Vararepresentant
Marianne Haas

Haas er leder av PPT i Stavanger kommune. E-post: marianne.haas@stavanger.kommune.no

Vararepresentant
Anita Rosengren

Rosengren er leder av PBL, Stavanger. E-post: post@tommeliten-barnehage.no

Anita Rosengren
Anita Rosengren. Foto: privat.

Interne medlemmer - vitenskapelig ansatte (tre medlemmer - ingen vararepresentanter)

51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor

Interne medlemmer - teknisk-administrative ansatte (ett medlem - tre vararepresentanter)

51832964
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TN
Kontorsjef
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Seniorrådgiver

Interne medlemmer - stipendiat (ett medlem - én vara)

51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat

Utvidet ledergruppe ved Læringsmiljøsenteret

51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Senterleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51832953
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Kontorsjef
51831194
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Kontorsjef
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51832935
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver

Sakspapirer 22. april 2021

Sakspapirer 18. november 2020