Rapport: På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

En synteserapporten om skandinavisk forskningslitteratur om læringsmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006-2015. Læringsmiljøbegrepet har ikke tradisjon for å bli benyttet i barnehagens faglitteratur. Begrepets innhold er allikevel sterkt tilstede i forskningen på barnehagens innhold, kvalitet og utviklingsmuligheter.

Published Endret
Rapporten finnes bare i digital utgave. Den kan lastes ned fra denne siden.