Samler kjernefysikerne til workshop

UiS-forskere tar sikte på både å presentere og utfordre ideer for kjernefysisk forskning det neste tiåret.

Published Endret

Profile photo of Alexander Rothkopf
Førsteamanuensis Alexander Karl Rothkopf inviterer til workshop for kjernefysikere.

Først publisert 22. august 2019.

Bakgrunnen for workshopen er etableringen av et eget nettverk for kjernefysisk forskning på Vestlandet: Western Norway Network for Nuclear Matter Research. Nettverket består av representanter fra UiS, UiB og HVL. 

– Målet vårt er å styrke samarbeidet mellom de ulike institusjonene, og stille styrket når vi i 2020 planlegger å søke om å bli senter for fremragende forskning innenfor kjernefysikk, sier førsteamanuensis Alexander Rothkopf, fra Institutt for matematikk og fysikk ved UiS. 

Workshopen har fått navnet Quo vadis QCD Theory og arrangeres fra 30. september til 02. oktober på Ydalir hotell i Stavanger. Quo vadis er latin og betyr hvor går du?, mens QCD (Quantum Chromo Dynamics) er den gjeldende beskrivelsen av kjernefysiske prosesser helt ned på kvantemekanisk nivå.

– Med andre ord: Vi tar sikte på både å presentere og utfordre ideene våre for kjernefysisk forskning det neste tiåret, sier Rothkopf.

Rothkopf er en av initiativtakerne til nettverket og workshopen, og ser frem til å møte deltakere fra hele verden i slutten av september.

– Vi har allerede påmeldte deltakere fra USA, Kina, Japan, Tyskland og fra CERN i Sveits, sier han. 

Han påpeker at det er flere grunner til å drive med kjernefysisk forskning: 

– For det første hjelper det oss å forstå bedre hvordan universet ble født. For eksempel jobber jeg med å finne ut hvordan byggesteinene til atomene, det vil si nøytroner og protoner, oppfører seg ved ekstremt høye temperaturer. Ved å gjenskape temperaturer lignende de under Big Bang kan vi lære mer om hvordan universet har utviklet seg siden da, sier Rothkopf. 

Samtidig har forskningen også en praktisk side. 

– Eksperimentene som har blitt gjort på CERN i forbindelse med kjernefysikk har også ført til spin-off-teknologi som kan brukes til for eksempel kreftbehandling og til å oppdage eksplosiver, forklarer han. 

Rothkopf, sammen med kollega Aleksi Kurkela, står i spissen for den kjernefysiske forskningen ved UiS.

– Vi har verdensledende kompetanse på modellering og simulering av prosessene som forekommer i relativistiske tungionkollisjoner. Aleksi har kommet med viktige bidrag til å forstå hvordan fragmentene av tungionkollisjonen blir til en ny form for materie. Selv har jeg bidratt betydelig til å utvikle et termometer for tungionkollosjoner, ved å forbedre forståelsen av dynamikken til såkalte kvarkoniumpartikler. Dermed har UiS verdensledende ekspertise på teoretisk fysikkforskning på kjernefysiske stoffer under ekstreme forhold, sier han. 

For mer informasjon om workshopen, se nettsiden deres (ekstern side)

Tekst: Mari Løvås