Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for bruk av video til gjennomføring av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom til gjennomføring av intervju i lavrisikoprosjekter med følgende begrensninger:

Publisert: Endret:

Studenter (bachelor/master) som jobber på privat pc

Elev som har laptop på bordet foran seg. Videosamtale med to andre elever.

 1. Det er ikke anledning til å gjøre opptak av intervjuet i zoom. Ved behov for opptak, må det benyttes egen diktafon. Alternativt kan det gjøres notater fra intervjuet.
 2. Det er ikke anledning til å gjennomføre intervju i høyrisikoprosjekter over Zoom.
  • Høyrisikoprosjekter er prosjekter som har tema som omfatter sensitive opplysninger.
  • Høyrisikoprosjekter kan også være prosjekter som omhandler sårbare grupper:
  • For gjennomføring av prosjekter med høyere risiko, er intervju over telefon eneste alternativ til gjennomføring, og det må enten noteres ned i anonym form, eller benyttes opptak på egen diktafon. Ved opptak på diktafon, må det transkriberes til anonym form direkte fra opptaker, uten at lydfilen lastes inn på pc.
 3. Forutsetninger for å gjennomføre møter i zoom:

Se også Retningslinjer for behandling av personinformasjon i studentprosjekter

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner:

 • direkte, ved at datamaterialet inneholder navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn
 • ved lydopptak av stemme eller bilde/videoopptak
 • ved at datamaterialet kan spores tilbake til e-post/IP-adresse (f.eks ved bruk av nettbaserte spørreskjema
 • indirekte, via en kombinasjon av bakgrunnsopplysninger
 • via referansenummer i datamaterialet som viser til egen navneliste (koblingsnøkkel)