Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å gjøre lydopptak av intervjuet.

Publisert Sist oppdatert

Studenter som jobber på privat pc

Elev som har laptop på bordet foran seg. Videosamtale med to andre elever.

Det er ikke tillat å gjøre video-opptak av gjennom opptaksknapp i Zoom.

Ved gjennomføring av intervju i Zoom må man bruke egnet frittstående enhet for lydopptak og gjennomføre sikringstiltak som nevnt nedenfor. 

Hva slags data kan man gjøre lydopptak av i Zoom?

Hvis man følger retningslinjene beskrevet her er det mulig å gjøre opptak av lyd som inneholder data klassert opptil røde data. Røde data kan være data som beskrives som høyrisikoprosjekter. Alle lydopptak som gjøres i intervju bør i utgangspunktet klasseres som røde data særskilte personopplysninger. Bakgrunnen for dette er at man ikke på forhånd alltid kan kontrollere hva intervjuobjektet vil formidle. 

Forutsetninger for lydopptak gjennom Zoom

1. Frittstående enhet for lydopptak

Nettskjema-diktafon-app er en tjeneste som er tilgjengelig for alle studenter og ansatte gjennom Nettskjema. Nettskjema diktafon app opprettes som ett skjema i Nettskjema og lastes ned som en app på din private telefon. Når du gjennomfører intervju i zoom aktiveres nettskjema diktafon app på din telefon og lyden fra Zoom intervjuet vil bli tatt opp gjennom denne appen og lagret på sikkert område i nettskjema.

Alternativ kan man lagre lydopptak i Zoom gjennom en kryptert analog diktafon. Kostnader rundt anskaffelse av kryptert diktafon må dekkes av studenten selv. Kravet til kryptering er for å hindre at dataene blir tilgjengelige dersom man mister diktafonen. Krav til sikkerhet ved gjennomføring av intervjuet i Zoom:

2. Krav til sikkerhet ved gjennomføring av intervjuet i Zoom:

Se også Retningslinjer for behandling av personinformasjon i studentprosjekter

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner:

  • direkte, ved at datamaterialet inneholder navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn
  • ved lydopptak av stemme eller bilde/videoopptak
  • ved at datamaterialet kan spores tilbake til e-post/IP-adresse (f.eks ved bruk av nettbaserte spørreskjema
  • indirekte, via en kombinasjon av bakgrunnsopplysninger
  • via referansenummer i datamaterialet som viser til egen navneliste (koblingsnøkkel)