Hopp til hovedinnhold

Rekordstort skolebesøk

Aldri før har Arkeologisk museum, UiS formidlet arkeologi og forhistorie til så mange skoleelever som i 2019. Nærmere 13500 skoleelever fikk undervisning om alt fra steinalder til middelalder.

Publisert: Endret:

Skoleklasse på AM
Skoleklasse på besøk på Arkeologisk museum, sammen med forskningsminister Iselin Nybø. Foto: Annette Øvrelid

Denne artikkelen ble første gang publisert 9. januar 2020

Arkeologisk museum har et godt og gratis tilbud til alle fylkets skoleelever. Museet har undervisningsopplegg for alt fra barnehage og SFO til videregående og voksenopplæring. Skoleklasser besøker museet og Jernaldergården, og museet er også ute på skolene i fylket – både med den kulturelle skolesekken og med arkeologer eller museumspedagoger som formidler arkeologi der elevene bor.  

Med på utgraving

I 2019 var det 13386 skoleelever som fikk lære om forhistorien fra museet. Til sammenligning var det 11793 året før. Det er en oppgang på hele 13,5 prosent. Blant annet var elever fra Jåtten skole med på en arkeologisk utgraving våren 2019, og på Hjelmeland hadde museet et skoleopplegg i forbindelse med at det var 250 år siden sølvringene fra Sæbø ble funnet. Det var også nærmere 200 elever innom under Forskningsdagene, da museet arrangerte barneuniversitet.  

Hele 2500 elever har fått med seg den kulturelle skolesekken (DKS) både på Arkeologisk museum og nord i Rogaland. Det er viktig for arkeologisk museum å tilby et variert opplegg for skoleklasser. 

– Arkeologisk museum er et universitetsmuseum og vi gir undervisning basert på forsking. Det å kunne tilby forskningsbasert kunnskap til elevene er svært viktig for oss, sier nyansatt leder for formidlingsavdelingen May Irene Furenes. Hun understreker at museet lar elevene ta i bruk flere sanser, de får se på ekte gjenstander og museet bruker utstillingene aktivt i undervisningen.  

–  Vi levendegjør formidlingen, noe som utfyller klasseromsundervisning og gir både elever og lærere en spennene ny arena for å øke læringsutbyttet og kunnskapen om vår rike forhistorie, sier hun. 

Økning i totaltallet 

Det totale besøkstallet på Arkeologisk museum og Jernaldergården gikk også opp i 2019, og nesten 62.000 besøkende var innom i fjor. Den store økningen kom blant skoleelevene, men også flere cruiseturister ønsket å lære mer om Rogalands eldste historie. Det var også en liten økning i antallet som leide våre lokaler til møter, kurs, konferanser og private feiringer.  

–  Det er veldig gledelig at vi også i 2019 fikk en ny besøksrekord. Folk går på museum som aldri tidligere, både i Rogaland og Norge for øvrig.  

Det er flere årsaker til økningen, men jeg tolker det fremfor alt som et tegn på at vi leverer kvalitet, opplevelser og kunnskap som befolkningen ønsker, sier Ole Madsen, direktør på Arkeologisk museum, UiS.  

Han opplever at publikum har et økt ønske om å vite mer om vår kulturarv og vår egen samtid.  

–  Som universitetsmuseum har vi et særlig fokus nettopp på å levere forskningsbasert formidling. I en tid med «fake news» vil museet være et møtested for dokumentert viten. Økningen av cruise- og feriegjester viser at museene har en stor betydning for utviklingen av reiselivsnæringen. Vi har natur i verdensklasse, men skal vi holde turistene en dag og to lenger i regionen, er det viktig å bygge god opplevelse. Her har vi som museum en viktig oppgave for å levere gode, kunnskapsbaserte opplevelser.  

Spennende 2020 

I slutten av november stengte Arkeologisk museum dørene på grunn av arbeid med nye utstillinger. Det blir utstillingsåpning 21. mars, med en helt ny utstilling om bronsealderen.  

Jernaldergården er for første gang åpent vinterstid. Mange var på besøk før jul og fikk høre om Jól i Jernalderen. Fram til 20. mars fortsetter Jernaldergården å ha åpent hver dag bortsett fra mandager. Det er mulig å benytte seg av den flotte kafeen i besøkssenteret, og få med seg en av de to daglige omvisningene.  

21. mars åpner Arkeologisk museum dørene til nyoppussede utstillingsarealer. I løpet av de neste årene skal hele basisutstillingen på museet bli ny, og nå i mars er det bronsealderen som får sin plass midt i utstillingslokale.  

Utstillingen har fått navnet «Solkult. Myter. Mystikk. Bronsealderkvinna si verd.» og tar for seg Rogaland sitt rike funnmateriale fra denne perioden. Rogaland er rikt på praktfunn, graver, helleristninger og gårder, og var en sentral aktør i den felleseuropeiske bronsealderkulturen. Helleristningene og bronsegjenstandene sitt rike bildespråk, og de mange rituelle funnene, gjør bronsealderen myteomspunnet og preget av mystikk.  

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss

Besøkstall for Arkeologisk museum og Jernaldergården

2017: 53 770

2018: 60 478

2019: 61 910