Hopp til hovedinnhold

Rettsvitenskap bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjoner. Gjennom studiet i rettsvitenskap vil du kunne tilegne deg en grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode som er ettertraktet i arbeidslivet.

Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

78

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 54,1/49,6 (Ord /førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak 

Er du over gjennomsnittet opptatt av lover og regler?

Samfunnet blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak. Lover og andre formelle regler har en sentral plass i et moderne demokratisk samfunn. Antallet lover og regler har økt vesentlig de siste årene. Det er et økende behov for juridisk kompetanse på flere områder, og på rettsvitenskap lærer du å bruke regler som i stadig større grad styrer vår hverdag.

Et treårig bachelorstudium i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS retter seg mot jobber innenfor privat og offentlig sektor. Dette kan være energirelatert virksomhet, bank og forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.

Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innen privat og offentlig sektor. Etter at du har lært juridisk metode, vil du være i stand til å analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal rett, og du vil lære å identifisere og løse juridiske problemer.

Hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. Denne utdanningen gir muligheter for arbeid innen både privat og offentlig virksomhet.
Den er særlig aktuell innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving og veiledning, prosjektledelse, bank og forsikring, oljerelatert virksomhet, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning, internasjonale organisasjoner, undervisning o.l.

Møt våre tidligere studenter

Mathias Anker Paulsen

Advokatfullmektig Schjødt

Fam Skjæveland

Advokatfullmektig i Torstrup AS

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten skal:

Kunnskap

 • ha kunnskap om rettssystemet og juridisk metode
 • ha kunnskap om sentrale juridiske begreper
 • ha kunnskap om de sentrale deler av norsk rett og kunnskap om de utvalgte deler av internasjonal rett som omfattes av studiet

Ferdigheter

 • kunne være i stand til å identifisere juridiske spørsmål
 • kunne analysere, drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske rettsspørsmål på grunnlag av etablert juridisk metode
 • kunne formidle selvstendig juridisk arbeid både skriftlig og muntlig
 • kunne bidra i faglig samhandling med andre, og herunder kunne kommentere andre studenters skriftlige og muntlige arbeid innenfor juridiske fag

Generell kompetanse

 • ha innsikt i sentrale og generelle juridiske problemstillinger
 • ha kompetanse til å tilegne seg nye kunnskaper også på andre rettsområder enn innen de fagene som er del av studiet
 • ha kompetanse til å delta i faglige diskusjoner om juridiske problemstillinger
 • ha utviklet evnen til rettspolitisk tenkning
 • ha evnen til å arbeide selvstendig med rettsspørsmål
 • kunne delta i samarbeid med andre som en deltaker som bidrar aktivt til akademisk diskusjon av problemstillinger
Hva lurer du på?

Spørmål og svar om rettsvitenskap bachelor

Kan jeg ta mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Stavanger? Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte jus emner fra andre studiesteder?

1. Kan jeg ta rettsvitenskapsemner som enkeltemner/privatist?

Nei, per i dag er ingen av emnene på bachelorprogrammet i rettsvitenskap åpne som enkeltemner/privatistemner.

2. Kan jeg ta mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Stavanger?

Nei, det er kun Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som har opptak til mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Norge. For å søke om advokatbevilling må du ha juridisk embetseksamen. På Universitetet i Stavanger kan du i stedet ta master i forretningsjus, en utdanning som også er ettertraktet i næringslivet.

3. Hvor kan jeg studere master i rettsvitenskap etter fullført bachelorgrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger?

Vi har ett samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) om at studenter som fullfører og består en bachelorgrad i rettsvitenskap ved UiS kan søke opptak direkte på toårig master i rettsvitenskap ved UiB.

NB! Det er karakterkrav og begrenset antall plasser ved UiB. Alternativt kan det søkes på femårig løp gjennom Samordna opptak. Etter eventuelt opptak på femårig løp kan du søke om innpassing av emner/fullført studium tatt ved UiS. Du kan også søke opptak til de andre universitetene som tilbyr en masterutdanning i rettsvitenskap, men merk at det kan være forskjeller både i utdanningsløp og emner som medfører at du må ta ekstra fag.

4. Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte jusemner fra andre studiesteder?

Først etter at du har fått opptak hos oss på bachelor rettsvitenskap ved UiS kan du sende inn søknad om godkjenning og innpass av tidligere avlagte emner.

5. Er det obligatorisk oppmøte i emnene og/eller obligatoriske oppgaver?

Du finner mer informasjon under det enkelte emne lenger nede (eller oppe) på denne siden. Under «vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering» vil det stå hva som kreves av deg som student før du kan avlegge endelig eksamen. Du finner også mye mer informasjon under de enkelte emnene.

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Obligatoriske emner

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utvekslingssemester

5. semester

Som student på bachelor i rettsvitenskap har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Du vil oppleve ulike tilnærminger til fagene og våre internasjonale partnere gir gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du også mulighet å utvide ditt nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil være nyttig når du skal ut i arbeidslivet.


Valg av emner
Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Fagene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.


Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i våren 2019 foretatt en faglig vurdering av HHUiS sin kombinasjon av utveksling og "hjemme-emner" i bahcelorprogrammet i rettsvitenskap som utvekslingsavtalene ved HHUiS åpner for.

Det er kun studenter med utveksling i femte semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet.

Det er et vilkår at minst 10 studiepoeng metode inngår i porteføljen studentene tilegner seg i utvekslingsoppholdet.

Merk at UiB ikke kommer til å godskrive utvekslingsemner som enkeltemner, dvs. der studenter søker UiB med mindre enn en komplett BA-grad i rettsvitenskap fra HHUiS.

 

NB: Dersom du planlegger videre studier ved Universitet i Bergen anbefaler vi at du følger fagvalgene som UIB har lagt ut på sine opptakssider. Les mer her: https://www.uib.no/jur/122813/opptak-til-toÃ¥rig-master-ved-det-juridiske-fakultet#opptaksreglement-for-opptak-til-to-rig-mastergrad-i-rettsvitenskapUniversitet i Bergen har kun vurdert emnetilbudet hos Kozminski University og Münster University, og fagmiljøet ved UIS har opprettet flere avtaler siden den tid. Det er derfor mulig at opphold til andre utvekslingsinstitusjoner vil bli godkjent ved UIB, men dette må avklares direkte med UIB.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Cecilie Lund

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands husmailto:utveksling@uis.nomailto:utveksling@uis.no

utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Akademia Leona Kozmínskiego

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Universidad de Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig bra mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  Universidad de Murcia

  Vandre på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

  Westfälische Wilhelms-Universität Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Polen

  Akademia Leona Kozmínskiego

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Spania

  Universidad de Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig bra mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  Universidad de Murcia

  Vandre på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

 • Tyskland

  Westfälische Wilhelms-Universität Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Lurer du på noe?

51833748
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Førstekonsulent
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Ut på UiS-tur!

Hver ukedag fra mandag 30. november kan studenter være med på tur i UiS sitt nærområde.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Den mer eller mindre ultimate Q&A om å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og liiitt til).

Relaterte sider