RTW-Leadership project - om ledelse og sykefravær

Et prosjekt om ledelse og sykefravær

Published Endret
Fakta
Forskningsområde

Arbeid, behandling

Finansiering

Norges forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Sense of Science, Karolinska Institutet

Forskere

11

Principal investigator

Randi Wågø Aas

I prosjektet RTW Leadership skal vi gjøre bred kunnskapsstatus på området og på basis av dette utvikle et nytt program som kan styrke og forbedre leders oppfølging av sykmeldte. Målet med dette prosjektet er å utvikle og vurdere effekten av et program for å styrke leders oppfølging av sykmeldte

Ledelse og sykefravær

Forskning har vist at ledelse er av de faktorer som påvirker sykefraværnivået mest. Les om målet med prosjektet her.

Forskning har vist at ledelse er av de faktorer som påvirker sykefraværnivået mest. Tillit til ledelsen, og lederstøtte har vært undersøkt i tidligere forskning, mens andre aspekter ved ledelse har vært mindre undersøkt. Ettersom ledelse er så kritisk for sykefraværet har vi utforsket nye aspekter ved ledelse, som hvilke egenskaper hos leder som kan bidra til en raskere tilbakeføring av sykmeldte og hva som er kjernen i relasjonen mellom leder og sykmeldt.

Delstudie 1

  • Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom ledelse og sykefravær.

Delstudie 2

  •  

Prosjektdeltakere

Professor i arbeidshelse
51834115
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Stipendiat innenfor folkehelse/arbeidshelse
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Instituttleder
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834228
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor i organisasjon og ledelse
51831678
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i rusproblematikk
51834236
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Samarbeidspartnere

Tilbake til PARTAKE