Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med UiS

Universitetet i Stavanger samhandler tett med samfunn og arbeidsliv. Her finner du en samlet oversikt over ulike samarbeidsformer vi tilbyr.

Publisert: Endret:

Aktuelt om samarbeid

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i b...

Med teksten i fokus

Professor Hanne Egenæs Staurseth arbeider i Dekom region midt med å legge til rette for en mer kompleks leseforståelse.

Julekalender 2020

Kvar dag i adventstida gjer Skolelaboratoriet i realfag med gjester eit nytt og spennande eksperiment. Følg med!

Norges første temanummer om pasientsikkerhet

Kommunene har ansvar for god pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Men det har skortet på forskning på fagfelt...

Innsatsteam mot mobbing på skolenivå og kommunalt/regionalt nivå

Ved ledig kapasitet kan Læringsmiljøsenteret tilby opplæring og kompetanseheving i å etablere og kvalifisere innsatsteam...

Stavanger AI Lab – samarbeid

Stavanger AI Lab knytter forskere og studenter ved UiS sammen med partnere fra industri, næringsliv og offentlig sektor....

Kompetanseutvikling i din barnehage og skole

Læringsmiljøsenteret tilbyr kompetanseutvikling for å skape trygge og gode barnehage- og skolemiljøer.

Julekalender 2019

Kvart år gjer Skolelaboratoriet i realfag med gjester eit nytt og spennande eksperiment kvar dag i adventstida. Her er a...

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Lunde universitetsskole har fått et kull nye praksislærere

Det ble endelig tid for vårens koronautsatte eksamineringsdager. Over tre ettermiddager har lærerne på Lunde presentert ...

Foreslå problemstillingar til masterstudentane våre

Har tenesta di, organisasjon eller bedrift behov for ny, forskingsbasert kunnskap? Du kan no foreslå aktuelle tema eller...

Vindturbin og solceller på campus

Våren 2019 ble en vindturbin løftet på plass og montert på campus Ullandhaug. Fra før er solceller installert. Turbinen ...

Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og ...

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer knyttet til nye E39 mel...

UiS satsar på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til samarbeid. Fredag 6. novem...

Samfunnssikkerhetskonferansen 2021

UTSATT TIL VÅREN: En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit.

Agderprosjektet - en god start for alle

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig inn...

Skolelaboratoriet i realfag

Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for lærere og elever i grunnskolen og videregående skole.

Universitetsskoler og universitetsbarnehage

Det er et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og på universitetet skal utvikle kompetanse gjennom et styrk...

DEKOM og REKOM 

Kompetanseutvikling i partnarskap med skular og barnehagar.

Ekstern finansiering og bistand til innovasjonsprosjekter

På denne siden finner du informasjon om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter kan få rådgivning.

Nyskapende norsk tollerutdanning!

Høsten 2021 starter et nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Med dett...

If One Keeps Walking

A dance performance by Hagit Yakira, associate professor at the Faculty of Performing Arts.

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med...

Kontakt oss

Vi ønsker å legge godt til rette for at samfunn og arbeidsliv kan samarbeide med både ansatte og studenter.

Trenger du rådgivning om hvordan samarbeide med UiS?
Ta kontakt på arbeidslivskontakt@uis.no 

Tilbud til bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter

Kom i kontakt med våre studenter

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at studenter og arbeidsliv kan knytte kontakt og samarbeide.

Kom i kontakt med våre fagmiljø

Bistand til innovasjonsprosjekter

Ekstern finansiering og Validé.

Samarbeid om innovasjon

Tilbod til skular og barnehagar

DEKOM og REKOM

Kompetanseutvikling i partnarskap med skular og barnehagar.

Universitetsskoler og universitetsbarnehage

Det er et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og på universitetet skal utvikle kompetanse gjennom et styrket samarbeid om teori

Skolelaboratoriet i realfag

Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for lærere og elever i grunnskolen og videregående skole.

Innovasjon ved UiS

ECIU University: utfordringsbasert utdanning og innovasjon

UiS er med i ECIU University, det første europeiske universitetet hvor studenter og forskere samarbeider med arbeidslive...

UiS satsar på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til samarbeid. Fredag 6. novem...

Ekstern finansiering og bistand til innovasjonsprosjekter

På denne siden finner du informasjon om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter kan få rådgivning.

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferdsutvikling i en globa...

Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ...

Kom i kontakt med våre studenter

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at studenter og arbeidsliv kan knytte kontakt og samarbeide.

Studenter får millionstøtte

Tidewave har laget en smart vendemadrass til helsesektoren. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet for å videre...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...