Eksportkontroll i kunnskapssektoren

Her finner du en kort innføring i norsk eksportkontroll og hvilken betydning regelverket har for kunnskapssektoren.

Publisert Sist oppdatert
Last ned

Kartlegging og håndtering av sensitiv kunnskap i henhold til eksportkontrollregelverket.

Eksportkontroll i kunnskapssektoren handler i hovedsak om kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid, med tilhørende kartlegging av lisenspliktig utstyr og teknologi samt bevissthet hva gjelder utveksling av studenter og ansatte, gjesteforelesere, datasikkerhet mm. Temaet oppleves som krevende, sensitivt og kontroversielt, og institusjonene ønsker aktuelle myndigheter på banen. Samtidig er det avgjørende at ledelsen ved den enkelte høyskole og universitet er bevisst ansvaret knyttet til eksportkontroll og erkjenner risikoen ved egen virksomhet. 

Den 15.11.22 arrangerte Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning og PST et webinar om kontroll med kunnskapsoverføring. Målgruppen for webinaret var alle som jobber med eksportkontrolltematikken i forsknings- og utdanningsvirksomhetene. Hensikten var å belyse ulike praktiske problemstillinger og muligheter knyttet til det gjeldende regelverket, og sammen dele gode løsninger og erfaringer for å redusere noe av usikkerheten mange av virksomhetene kjenner på.

En oppsummering av webinaret finner du her.

Tilbake til hovedsiden for Beredskapsrådet