Hopp til hovedinnhold

Eksportkontroll i kunnskapssektoren

Eksportkontroll er et tema alle universiteter og høgskoler må forholde seg til, og som Kunnskapsdepartementet ber ledelsen ta ansvar for. Beredskapsrådet har samlet nyttig informasjon om temaet.

Publisert: Endret:

Det er viktig å være klar over hva som gjelder for samarbeid og innkjøp over landegrensene.

Eksportkontroll er en overordna betegnelse som inkluderer flere problemstillinger i akademia: Forskningssamarbeid, informasjonsoverføring, datasikkerhet, studentutveksling, internasjonalisering med mer. KD har begynt å sende klare signaler til universiteter og høyskoler om å sette temaet på agendaen. Men hva betyr det egentlig, og hva innebærer det for ansatte i akademia?

Som en grunnleggende innføring har Beredskapsrådet produsert et notat om eksportkontroll som bygger på ulike offisielle kilder, presentasjon og seminar om temaet:

Den norske eksportkontroll-lovgivningen utfordrer UH-sektoren og norske forskningsinstitusjoner på flere nivå. I revidert Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor er følgende kommunisert:

"(…) Dette lovverket beskriver kunnskap som en vare, som i enkelte transaksjoner kan være lisenspliktig, med formål om å sikre at norske utenrikspolitiske forpliktelser og interesser ivaretas. Utenriksdepartementet har utarbeidet egen retningslinje for kunnskapssektoren (2016). KD forventer at underliggende virksomheter etterkommer UDs retningslinje, gjennom oversikt over hvilke kunnskapsområder hos seg som reguleres av eksportkontroll-lovgivningen, og innarbeider interne rutiner som ivaretar kontroll med kunnskapsoverføring i alle aktiviteter tilknyttet de sensitive fagområdene. KD anbefaler at dette arbeidet gjøres som en del av virksomhetenes systematiske arbeid med informasjonssikkerhet."

Beredskapsrådet anbefaler følgende lesning for de som vil lære mer:

Tilbake til hovedsiden for Beredskapsrådet