Hopp til hovedinnhold

IKT- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende, ikke blir endret utilsiktet og er tilgjengelig ved behov. IKT-sikkerhet handler om å beskytte maskin- og programvare.

Publisert: Endret:

Her har Beredskapsrådet samlet noen viktige ressurser for deg:

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning

Unit er Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, informasjonsarkitektur og tjenester for UH-sektoren. Unit omsetter for 520 millioner kroner årlig, har ca 200 ansatte og betjener over 220 virksomheter innen forskning, utdanning og formidling. Unit sitt hovedkontor ligger i Teknobyen i Trondheim med avdelingskontor i Oslo. 

Uninett AS er kunnskapssektorens IKT-infrastrukturselskap, og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge.  Denne grunnmuren består blant annet av forskningsnettet, som også kobler brukerne i kunnskapssektoren opp mot internasjonale forskningsnett. Uninett er leverandør av den nasjonale innloggingsløsningen Feide, trådløs nettilgang via eduroam, samt tjenester innenfor cybersikkerhet og digitale campusløsninger. Uninett er et statlig aksjeselskap, og er som infrastrukturselskap også en strategisk og rådgivende partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor.

Uninett CERT er kunnskapssektorens nasjonale responsmiljø.  Uninetts CERTs rolle er å koordinere sikkerhetssamarbeidet og håndteringen av sikkerhetshendelser i sektoren, samt tilrettelegge for trygg informasjonsdeling. Ingen er i stand til å møte dagens komplekse trusselbilde alene. Det krever samarbeid, og samarbeid krever tillit. Når man deler informasjon og samarbeider om forebygging, varsling og håndtering, vil både den enkelte organisasjon og sektoren som helhet være bedre rustet mot cyberangrep.

Som Kunnskapsdepartementets sektor-CERT følger Uninett Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for statlig og kommunal sektor og har som oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor. Difi arbeider blant annet med forebyggende IKT-sikkerhet i statsforvaltningen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Tilsyn og ombud for personvern

Datatilsynet er både tilsyn og ombud, og har som oppgave å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativ underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Norsk senter for informasjonssikring

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak. 

Sikresiden.no

sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Informasjonssikkerhet: