Tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand ved automatisk datafangst og bruk av sensorikk

Onsdag 24. april 2024 kl. 11:00-15:30,
HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2, Professor Olav Hanssensvei 7A.

Innovasjonsnettverket Helseteknologi inviterer til en møterekke som setter fokus på bruk av sensorikk og automatisk datafangst til å tidlig oppdage forverret helsetilstand i sykehus, institusjon og i hjemmet. Målet med dagene er å starte en prosess der vi sammen kartlegger dagens status og utforsker muligheter.

Published Sist oppdatert

Program 24 april 2024:

 • 11.00-11.30: Lunsj
 • 11.30-11.45: Velkommen til HelseCampus Stavanger ved Line Hurup Thomsen, daglig leder HCS
 • 11.45-12.00: Utfordringsbildet i dagens helsetjenester ved Kristine Skjøthaug, avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi, Stavanger kommune
 • 12.00-12.15: Innsiktsarbeid i prosjekt digital hjemmeoppfølging i Helsefellesskapet ved Ann Synnøve Jensen, prosjektleder, Stavanger kommune
 • 12.15-12.30: Innsiktsarbeid i sykehusene, Region Vest ved Geir Granerud, leder digitale helsetjenester Helse Vest
 • 12.30-12.45: Kaffe
 • Presentasjon av to prosjekt som jobber med fagtematikken, samt erfaringer fra pasienter:
  • 12.45-13.05: Ehealth@hospital2home ved Anne Marie Husebø, professor UiS
  • 13.05-13.25: Rebekka ved Kjersti Tjensvoll, sjefsingeniør/prosjektleder SUS
 • 13.25-13.35: Såkornprosjektet User-Centered Models in Health: bridging hospitals, municipalities, and user voices together ved Marit Hagland, leder Norwegian Smart Care Lab (NSCL)
 • 13.35-13.55: Hvordan jobber avdeling for medisinsk teknisk utstyr? Ved Liv Strand, avdelingssjef BHM SUS
 • 13.55-15.00: Gruppearbeid - "Identifisere behov i pasientforløpet til den multisyke pasienten som trenger behandling i sykehus og i hjemmet"
 • 15.00-15.30: Oppsummering og takk for i dag ved Cato Heimvik, leder Innovasjonsnettverk Helseteknologi HCS og IKT sjef SUS

Påmelding via egen lenke som sendes ut på mail. Påmeldingsfrist 17 april.

Neste samling er 19 september 2024, mer informasjon kommer.

illustrasjonsfoto: Shutterstock