Utdanningssamarbeid med videregående skoler

Motiverte realfagselever fra videregående skoler kan søke seg inn på enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert Sist oppdatert

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) ved UiS tilbyr følgende enkeltemner til elever i den videregående skole:

MAT100 Matematiske metoder 1 (semester 1, høst)
KJE110 Miljøkjemi (5sp) (semester 1, høst)
BIO100 Cellebiologi (semester, høst)
MAT200 Matematiske metoder 2 (semester 2, vår)
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk (semester 2, vår)

Les om regler for opptak og søknadsprosess (pdf)

Er du interessert i noen av disse emnene? Kontakt din rådgiver på din videregående skole.

Kontaktperson for enkeltemner: Stine Thu Johannessen
E-post: stine.t.johannessen@uis.no

Kontaktperson øvrig: Ole Kristian Følgesvold Bratset
E-post: ole.k.bratset@uis.no