Statsviterne på UiS

Statsviterne på UiS er en linjeforening for politisk- og samfunnsengasjerte studenter ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret
Statsviterne arbeider blant annet for et bedre sosialt miljø.

Vi arbeider for et bedre sosialt miljø på tvers av studier og kull, og ikke minst en bedre tilknytning til næringslivet i regionen.

Vi ser på samarbeid med andre studentorganisasjoner, våre utdanningsinstitusjoner og næringslivet som essensielt for å kunne nå våre mål - bedre trivsel som student og bedre kommunikasjon med næringslivet.

Du er kanskje også interessert i

SAMSIK - Linjeforeningen for studenter ved Samfunnssikkerhet

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter innenfor Samfunnssikkerhet ved UiS.