Beredskapskonferansen 2021

En årlig konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Published Endret
Se opptak fra konferansen her (tekstet versjon)

Fakta
Hvor

Digital konferanse.

Målgruppe

Rektorer, direktører og beredskapsansvarlige ved norske universiteter, høyskoler og andre virksomheter i kunnskapssektoren.

Når

Tirsdag 27. april kl. 12.00-15.00.

Fra en tidligere beredskapskonferanse ved UiS. Foto: Silje Stangeland
Om konferansen

«Hva er ulovlig kunnskapsoverføring og hvorfor er det relevant for oss?»

Beredskapsrådet, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD), har gleden av å invitere til den årlige konferansen om samfunnssikkerhet og beredskap som arrangeres for og av kunnskapssektoren.

Leder i Beredskapsrådet Gøril Heitmann. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

Beredskapskonferansen skal være med på å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. Formålet er at både statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette.

En viktig oppgave for beredskapskonferansen er å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

Årets konferanse byr på et spennende og variert program. Først ut er Kunnskapsdepartementet og NOKUT med siste nytt og forventninger til sektoren, før ordet gis videre til SikreSiden.no og Jorid Bodin. Leder for Beredskapsrådet, Gøril Heitmann, avslutter den innledende bolken med å orientere om Beredskapsrådets arbeid og prioriteringer det siste året, bl.a. koronaerfaringsoppsummering og utviklingen av en nasjonal veileder for hvordan forhindre ulovlig kunnskapsoverføring («eksportkontrollveilederen»).
Eksportkontroll og ulovlig kunnskapsoverføring er også tema for konferansens andre del. Hvilke fagområder reguleres egentlig av eksportkontrollovgivningen, hvordan henger dette sammen med det aktuelle trusselbildet, og hvilken betydning har dette for kunnskapssektoren? Dette, og andre aktuelle problemstillinger, presenteres i innleggene til Per Marius Frost-Nielsen (PST) og Randi Utstrand (NTNU), som begge har vært involvert i arbeidet med eksportkontrollveilederen på oppdrag fra Beredskapsrådet. I den etterfølgende paneldebatten vil deltakerne belyse og drøfte ulike dilemmaer og erfaringer knyttet til tematikken.
Statlig etterretning, spionasje og uthenting av sensitive forskningsdata kan også foregå gjennom avanserte nettverksoperasjoner. Cybertrusselen blir mer avansert og kommer nærmere, som gjennom dataangrepet som nylig rammet både Stortinget og mange andre norske og internasjonale virksomheter. I den tredje og siste delen av programmet vil UiT, Norges Arktiske universitet dele av sine erfaringer med datainnbrudd og hvordan dette ble håndtert i organisasjonen. Avslutningsvis blir det gitt en presentasjon av sikkerhetstjenestene som tilbys av Uninett og samarbeidspartnere gjennom Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning.
Konferansen henvender seg til rektorer, ledere og beredskapsansvarlige i UH-sektoren, samt andre interesserte. Vel møtt!

Foredragsholdere

Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Gøril Heitmann

Leder Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Petter Skarheim

Departementsråd, Kunnskapsdepartementet

Kristin Vinje

Direktør i NOKUT

Jorid Bodin

Daglig leder og redaktør Sikresiden.no

Stig Ørsje

IT-direktør UiT, Norges arktiske universitet

Per Marius Frost-Nielsen

Analytiker, Politiets sikkerhetstjeneste

Randi Utstrand

Fagansvarlig informasjonssikkerhet, NTNU

Anders Lund

Avdelingsdirektør, Uninett

Program

Programleder: Christian Fossen

Kl 12:00 ÅPNING

 • Velkommen

Leder for Beredskapsrådet Gøril Heitmann,

Assisterende universitetsdirektør UiT – Norge arktiske universitet

 • Åpningsinnlegg

Statsråd Henrik Asheim

Forsknings – og høyere utdanningsminister

Ca. kl. 12:15 FØRSTE DEL: RELEVANT NYTT FOR KUNNSKAPSSEKTOREN

 • Orientering fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Departementsråd Petter Skarheim

 • NOKUT om tilsynsrollen innen sikkerhet og beredskap

Administrerende direktør Kristin Vinje

 • Siste nytt fra Sikresiden.no

Daglig leder og sentral redaktør, Jorid Bodin

 • Beredskapsrådets prioriteringer det siste året

Leder for Beredskapsrådet Gøril Heitmann

Pause

Ca. kl. 13:05 ANDRE DEL: KONTROLL MED KUNNSKAPSOVERFØRING

 • PST om trusselbildet; hvilke verdier skal beskyttes og mot hvem?

Analytiker Politiets sikkerhetstjeneste, Per Marius Frost-Nielsen, PhD

 • Hvordan kan sektoren forhindre ulovlig kunnskapsoverføring?

Fagansvarlig informasjonssikkerhet NTNU Randi Utstrand (leder for eksportkontrollutvalget)

 • Paneldebatt

Per Marius Frost-Nielsen, PhD (PST), Randi Utstrand (NTNU), Gøril Heitmann (UiT Norges arktiske universitet) og Professor Ingrid Schjølberg (Dekan Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk NTNU)

Pause

Ca. kl. 14:15 TREDJE DEL: ERFARINGSDELING FRA SEKTOREN

 • Datainnbrudd ved UiT

IT-direktør ved UiT, Norges arktiske universitet Stig Ørsje

 • Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Avdelingsdirektør sikkerhetstjenester Anders Lund

 • Avslutning

Leder for Beredskapsrådet, Gøril Heitmann

Om Beredskapsrådet

Om rådet

Mandat, målsetninger, medlemmer med mer.

Sikresiden.no

Informasjon om sikkerhet i UH-sektoren

Kontakt

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831474
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rådgiver
51832928
Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene